Aegon

Category

Over deze verzekeraar:

Aegon is een internationale dienstverlener die oplossingen aanbiedt op het gebied van verzekeringen, pensioenen en verzekeringen. Zij werkt in Nederland samen met een uitgebreid servicenetwerk van schadeherstellers. Onder de noemer “Overige verzekeringen” kan je eveneens je caravan bij Aegon laten verzekeren.

 
Dekkingsvoorwaarden en –dekking
Bij Aegon heb je de keuze uit drie verschillende basisverzekeringen:

 • Verplichte WA-verzekering: Deze verzekering dekt de schade die je met je caravan aan anderen zou toebrengen op het ogenblik dat deze van je wagen is losgekoppeld.
 • WA-verzekering met een beperkte cascoverzekering.
 • WA-verzekering met een allrisk cascoverzekering.

 

Wij hebben de algemene polisvoorwaarden van Aegon voor jou uitgeplozen en de belangrijkste krachtlijnen op een rijtje gezet. De integrale tekst van deze voorwaarden vind je op deze pagina terug onder de rubriek “Downloads”.

 

Aegon biedt twee verzekeringsformules aan: de Standaarddekking en de Plusdekking, waarbij de plusdekking nog meer financiële zekerheid biedt voor je caravan. Onder de Standaarddekking is je caravan verzekerd in de hele wereld voor een aaneengesloten periode van drie maanden. Bij de Plusdekking bedraagt de verzekerde periode zes aaneengesloten maanden.

 
Verzekerde risico’s
Als je je caravan bij Aegon laat verzekeren met de beperkte cascoverzekering is je kampeerwagen beschermd door verlies of beschadiging door:

 • brand, ontploffing en kortsluiting, ook als dit te wijten is aan een eigen gebrek van de caravan;
 • blikseminslag;
 • diefstal met braak, voor zover je caravan is uitgerust met een goedgekeurd beveiligingsslot;
 • natuurkrachten, zoals overstroming, hagel en storm;
 • botsing met loslopende dieren;
 • relletjes;
 • een plotseling van buitenkomend onheil.

 

Onder de uitgebreide allrisk verzekering komt daar nog bij:

 • schade door botsingen, aanrijdingen, het van de weg of te water geraken, ook als dit te wijten is aan een eigen gebrek van de kampeerwagen;
 • schade door eigen gebreken, voor zover het gaat om een nieuwe caravan die niet ouder is dan vijf jaar.

 

De voortent en de aanbouw van je kampeerwagen zijn meeverzekerd als daarmee bij het bepalen van het verzekerde bedrag rekening werd gehouden. Schade aan glas in de aanbouw is echter uitsluitend verzekerd wanneer deze veroorzaakt werd door brand of storm.

 
Vergoedingsregeling en eigen risico
Als je caravan nog hersteld kan worden, vergoedt Aegon de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil tussen de dagwaarde van de caravan net voor het schadegeval en de waarde van de restanten. Ingeval van totaal verlies van de kampeerwagen, betaalt Aegon altijd de dagwaarde, tenzij je gekozen hebt voor een verzekering aan nieuwwaarde (Standaarddekking of Plusdekking).

 

Voor nieuwe caravans niet ouder dan twee jaar geldt onder de Standaarddekking de volgende vergoedingsregeling:

 • Als je kampeerwagen nog hersteld kan worden: de reparatiekosten tot ten hoogste 2/3 van de poliswaarde;
 • Ingeval van totaal verlies tijdens het eerste jaar wordt de nieuwwaarde van een gelijksoortige caravan van dezelfde prijsklasse, type en merk uitbetaald;
 • Na dit eerste jaar tot en met het tweede jaar wordt de schadevergoeding verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 0,75 %.

 

Onder de Plusdekking geldt een ruimere nieuwwaardegarantieregeling van vijf jaar. Vanaf de 61e maand wordt de nieuwwaarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 0,75 % tot op het ogenblik dat de schadevergoeding lager uitvalt dan de dagwaarde. In dat geval wordt de dagwaarde vergoed.

 

Van de schadevergoedingen wordt telkens een individueel bepaald eigen risico in mindering gebracht. Dit eigen risico wordt niet toegepast op de huur van een vervangend vakantieverblijf en op de kosten van herplaatsing.

Bijzondere vergoedingen
Bovenop het verzekerde bedrag vergoedt Aegon eveneens:

 

 • Wanneer je kampeerwagen onbewoonbaar is geworden, betaalt Aegon de extra kosten voor het huren van een vervangend vakantieverblijf in het buitenland. De standaardvergoeding bedraagt maximaal € 50 per dag (plusdekking: € 125) met een maximum van € 500 (plusdekking: € 1.250).

 

 • Wanneer je caravan binnen Nederland niet ter plaatse hersteld kan worden, betaalt Aegon de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde reparateur.

 

 • Ingeval van totaal verlies zorgt de verzekeraar voor de herplaatsing van de caravan op de oorspronkelijke plaats.

 

 • Gedurende de reparatie heb je recht op een vervangende kampeerwagen van hetzelfde type en dezelfde prijsklasse.

 
Inventaris
Bij Aegon is je inventaris eveneens verzekerd ingeval van schade door brand, ontploffing, kortsluiting (ook als dit te wijten is aan een eigen gebrek), diefstal met braak of door iedere andere gedekte schadegebeurtenis.

 

De inboedel van je caravan is in principe verzekerd aan de nieuwwaarde ervan, tenzij de dagwaarde minder bedraagt dan 40 % van de nieuwwaarde. Voor antennes wordt een maandelijks afschrijvingspercentage van 2 % toegepast.

 

Ingeval van beschadiging van een televisietoestel, een videorecorder of geluidsapparatuur bedraagt de maximale schadevergoeding 30 % van het voor inventaris verzekerde bedrag.

 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie hangt onder meer af van het type cascoverzekering (beperkt of uitgebreid), het soort dekking (standaard- of plusdekking), de ouderdom en de waarde van je kampeerwagen.

 

Als je na gebruik te hebben gemaakt van onze handige vergelijker uitkomt bij de caravanverzekering van Aegon, kan je deze eenvoudig online afsluiten.

 
Schade melden en service
De klantenservice van Aegon is op verschillende manieren bereikbaar:

 • telefonisch op het nummer 088 344 12 34;
 • via de chat;
 • via het online contactformulier;
 • via de sociale media Facebook en Twitter;
 • via een persoonlijke afspraak met een verzekeringsadviseur, van wie je de gegevens op deze pagina

 

Schade melden, doe je bij Aegon gewoon online via “Mijn Aegon” of via je persoonlijke verzekeringsadviseur. De Aegon schade service is dag en nacht bereikbaar op het nummer +31 088 344 00 00. Als je schade hebt geleden die te repareren is, kan je terugvallen op het uitgebreide servicenetwerk van schadeherstellers van Aegon. De dichtstbijzijnde Aegon schadehersteller vind je hier terug.

088 344 12 34