Avero Achmea

Category

Over deze verzekeraar:

Achmea Avéro is een verzekeraar die haar verzekeringen niet rechtstreeks verkoopt, maar samenwerkt met een uitgebreid netwerk van onafhankelijke verzekeringsadviseurs. De caravanverzekering van Achmea Avéro wordt aangeboden via de NV Achmea Schadeverzekeringen.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij Achmea Avéro kan je je toercaravan, stacaravan of vouwwagen laten verzekeren met een ruime dekking. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten van de bijzondere polisvoorwaarden van deze caravanverzekering voor jou uitgelicht.
 
De caravanverzekering van deze verzekeraar biedt een ruime dekking, waarmee je caravan verzekerd is voor schade of verlies door:
 
• een onzekere gebeurtenis;
• eigen gebreken of materiaal- of constructiefouten, voor zowel het gebrekkig onderdeel, als de gevolgschade, voor zover je niet op de hoogte was van het bestaan van het gebrek of de constructiefout.
 
Hulpverlening (zoals het vervoer naar Nederland ingeval van ongeval of ziekte) en aansprakelijkheid (schade aan derden) zijn met de verzekering van Achmea altijd automatisch meeverzekerd.
 
Verzekeringsgebied
De caravanverzekering van Achmea is geldig gedurende een periode van zes vakantiemaanden binnen Europa, Algerije, Marokko, Tunesië, Aziatisch Turkije en Israël. Voor stacaravans geldt de verzekering alleen in de Benelux en binnen een straal van 100 km in Duitsland, gerekend vanaf de Nederlandse grens.
 
Stalling in het buitenland is toegestaan in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië als de caravan wordt gestald op een bewaakt terrein of bewaakte camping, of in een afgesloten overdekte stalling.
 
Extra vergoedingen
Bovenop het verzekerde bedrag heb je bij Achmea Avéra, mits voorafgaand overleg met de Alarmcentrale, nog recht op de volgende verzekeringsprestaties:
 
• Noodzakelijke bereddingskosten, kosten van berging en tijdelijke stalling, en vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde reparateur;

• De betaling van de transportkosten van de caravan naar Nederland als deze niet binnen een redelijke termijn ter plaatse hersteld kan worden of wanneer het trekkend voertuig door een externe oorzaak niet meer verder kan rijden;

• Een vervangende caravan voor een maximale periode van 30 dagen om de voorgenomen vakantie te kunnen aanvangen of te kunnen voortzetten.

• Als er geen gebruik kan gemaakt worden van de vervangende caravan heb je recht op de huur van een vervangend vakantieverblijf ter waarde van maximaal € 125 per dag, met een maximum van € 1.250.

• Na een totaal verlies worden ook de kosten voor het opruimen en het opstellen van een identieke caravan op dezelfde plaats ten laste genomen.

• Vervoer naar Nederland ingeval van ziekte of ongeval.
 
Schaderegeling en eigen risico
Wanneer de schade aan de caravan daadwerkelijk hersteld wordt, betaalt deze verzekeraar de volledige herstelkosten. Indien niet tot reparatie wordt overgegaan, wordt nog de helft van de normale schadevergoeding uitbetaald.
 
In principe zal de verzekeraar een deskundige aanstellen om de schade te begroten, tenzij het gaat om noodreparaties tot € 500 die je zelf, zonder voorafgaand overleg met Achmea, kan laten uitvoeren.
 
Ingeval van totaal verlies of diefstal geniet je bij Achmea Avéro voor nieuwe caravans gedurende het eerste jaar van een nieuwwaardegarantie. Je krijgt dan de nieuwwaarde van een caravan van hetzelfde merk, type en uitvoering uitgekeerd tot maximaal 125 % van het verzekerde bedrag. Deze nieuwwaarderegeling kan uitgebreid worden tot vijf jaar. Vanaf het 5e t.e.m. het 8e jaar wordt deze nieuwwaarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 1,5 %.
 
Na afloop van deze nieuwwaarderegeling of in alle andere gevallen wordt de dagwaarde van vlak voor de schadegebeurtenis vergoed.
 
De schadevergoedingen worden telkens verminderd met een eigen risico, dat individueel op het polisblad wordt bepaald.
 
Inboedel
Bij Achmea Avéro is je inboedel automatisch meeverzekerd.
 
Als de schade hersteld kan worden dan betaalt de verzekeraar de reparatiekosten terug. Als de schade niet hersteld kan worden, heb je recht op de nieuwwaarde. Wanneer de waarde daarvan echter minder bedraagt dan 40 % van de dagwaarde heb je nog recht op deze dagwaarde. Hetzelfde geldt voor bromfietsen en zaken die niet meer gebruikt worden waarvoor ze bestemd waren.
 
Verzekering afsluiten en premie
De caravanverzekering van Achmea Avéra maakt onderdeel uit van het “Compleet Bij Elkaar Pakket”, waardoor je van een korting geniet op je verzekeringspremie die kan oplopen tot 12 % als je meerdere verzekeringen bij deze verzekeraar afsluit.
 
Als je na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijkeruitkomt bij de caravanverzekering van Achmea Avéro, kan je deze eenvoudig online afsluiten.
 
Schade melden en service
Achmea Avéro werkt met een uitgebreid netwerk van onafhankelijke adviseurs, bij wie je altijd terecht kan voor raad en daad. De gegevens van de dichtstbijzijnde verzekeringsadviseur vind je hier. Daarnaast kan je ook altijd rechtstreeks contact

opnemen met de klantenservice van Achmea via het online contactformulier.
 
Ingeval van schade contacteer je best zo snel mogelijk je persoonlijke adviseur of in noodgevallen kan je altijd terecht bij de Alarmcentrale op het nummer 058 297 71 23. De hulpverlening in het buitenland wordt verzorgd door Eurocross op het nummer +31 71 364 62 00. Schade melden, kan eveneens via de Alarmcentrale of online via deze link.

058 297 71 23