Generali

Category

Over deze verzekeraar:

Generali is een merk van Generali Nederland dat op haar beurt deel uit maakt van de Internationale Generali Group. Deze verzekeraar werkt samen met een netwerk van onafhankelijke verzekeringsadviseurs verspreid over heel Nederland. Zij biedt een ruim pakket aan verzekeringen aan voor alle aspecten van het leven, waaronder ook een caravanverzekering.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De caravanverzekering van Generali is bij deze verzekeraar bekend als de “recreatieverblijfverzekering”, waarvan je de bijzondere polisvoorwaarden hier terugvindt. We hebben deze voorwaarden voor jou grondig nagelezen en de krachtlijnen ervan op een rijtje gezet.
 
Verzekeringsgebied
Voor een toercaravan, een vouwkampeerwagen en een bagagewagen geldt de verzekering van Generali in gans Europa.
 
Een stacaravan kan tot 125 km buiten de Nederlandse landsgrens verzekerd worden.
 
Aansprakelijkheidsverzekering
Met de caravanverzekering van Generali ben je standaard verzekerd voor je wettelijke aansprakelijkheid. Als je met je losgekoppeld recreatieverblijf schade aan derden zou toebrengen, komt de verzekeraar tussen in de betaling van de schadevergoedingen.
 
WA Casco of WA Casco Extra Uitgebreid
Je hebt de keuze uit een WA Casco Uitgebreid of een WA Casco Extra Uitgebreid. Je caravan is onder de gewone uitgebreide dekking ook verzekerd voor de schade aan je caravan zelf door:
 
• brand, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting, zelfontbranding, ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek;
• enig ander van buitenkomend onheil;
 
Als je kiest voor de WA Casco Extra Uitgebreid is je vouwwagen of tourcaravan ook verzekerd voor schade door constructie- en materiaalfouten, voor zover de caravan niet ouder is dan 6 jaar.
 
Je caravan is onder beide dekkingen verzekerd voor het risico op diefstal. Je moet dan we aan diefstalpreventie doen:
 
• caravans jonger dan 6 jaar en met een cataloguswaarde tot € 15.000 moeten uitgerust zijn met een disselslot;
• caravans tot 6 jaar met een hogere cataloguswaarde van € 15.000 moeten zowel van een disselslot, als van een wielklem voorzien zijn.
 
Hulpverlening en extra vergoedingen
Ingeval van pech of een schadegeval heb je bij Generali, bovenop de verzekerde som, recht op de volgende vergoedingen of kosten:
• Bergings-, opruimings-, stallings- en bewakingskosten, alsook de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde reparateur worden ten laste genomen.
• Herplaatsingskosten van de caravan op de oorspronkelijke staanplaats, met inbegrip van de aansluitingskosten van de nutsvoorzieningen.
• Vervoerskosten naar een adres in Nederland wanneer je caravan, het trekkend motorrijtuig of de bestuurder is uitgevallen, zij het mits voorafgaand overleg met de verzekeraar.
• De huur van een vervangend vakantieverblijf wanneer je caravan total loss of onbewoonbaar is tot een maximaal bedrag van € 45 per dag (onder de “extra” dekking is dit € 125) en een maximaal plafond van € 726 (extra: € 2.000) per schadegebeurtenis.
• Kosten van invoer en vernietiging wanneer je caravan in het buitenland total loss is geraakt.
 
Schaderegeling en eigen risico
Als de schade aan je caravan nog hersteld kan worden, betaalt Generali de volledige reparatiekosten. Noodreparaties tot € 300 kan je zelfstandig laten uitvoeren. Voor hogere schade dient een expert aangesteld te worden.
 
Ingeval van totaal verlies geniet je bij Generali afhankelijk van de gekozen casco dekking, uitgebreid of extra uitgebreid, voor caravans respectievelijk een jaar en 6 jaar van een nieuwwaarderegeling tot ten hoogste 125 % van de verzekerde som. Als de eenjarige nieuwwaarderegeling verstreken is, wordt een maandelijks afschrijvingspercentage van 1,5 % toegepast. Onder dekking WA Casco Extra Uitgebreid bedraagt dit 2 %. De aldus berekende waarde kan echter nooit lager uitvallen dan de dagwaarde van de caravan.
 
Voor schade aan de voortent en de aanbouw wordt uitgegaan van de nieuwwaarde, onder aftrek van een maandelijkse afschrijving van 1,5 %.
 
Van alle schadevergoedingen wordt een eigen risico van € 45 in mindering gebracht.
 
Inboedelverzekering
Als je voor de inboedelverzekering van Generali hebt gekozen, zijn je spullen verzekerd voor schade door brand, zelfontbranding, ontploffing of blikseminslag, alsook voor storm en iedere andere gedekte schadeoorzaak, voor zover de caravan ook beschadigd werd.
 
Ook zaken die je in je personenwagen hebt laten liggen zijn onder de dekking WA Casco Extra Uitgebreid verzekerd tot een maximum van € 250 per schadegeval.
 
Als je inboedel nog te repareren is, betaalt de verzekeraar de reparatiekosten. Als dat niet het geval is, wordt de nieuwwaarde vergoed, tenzij de dagwaarde minder is dan 40 % van de dagwaarde. In dat geval wordt de dagwaarde betaald.
 
Schade aan audiovisuele apparatuur wordt vergoed tot maximaal 30 % van de verzekerde som, met een plafond van € 1.135 per schadegebeurtenis.
 
Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie wordt bepaald aan de hand van de waarde van de caravan, de gekozen casco dekking en de vraag of je je inboedel af of niet laat meeverzekeren. Nadat je gebruikt hebt gemaakt van onzehandige vergelijker kan je deze caravanverzekering van Generali ook meteen online afsluiten.
 
Schade melden en service
Generali werkt samen met een uitgebreid netwerk van onafhankelijke adviseurs, van wie je de gegevens op deze pagina terugvindt. Je kunt de klantenservice van Generali ook rechtstreeks contacteren:
 
• telefonisch op het nummer 088 688 00 00;
• als je niet meteen geholpen kan worden, belt Generali je terug;

• via het online contactformulier of gewoon op het e-mailadres service@generali.nl;
• via de chatservice die je op deze pagina aantreft.
 
Schade melden, kan bij Generali eveneens op verschillende manieren:
 
• via je persoonlijke verzekeringsadviseur;
• telefonisch op het nummer 088 668 08 70 of online;
• via het online schadeformulier.
Ingeval van nood kan je bij Generali zowel vanuit binnen- als buitenland dag en nacht terecht op het nummer +31 20 660 44 88.

088 668 00 00

service@generali.nl