Goudse

Category

Over deze verzekeraar:

De Goudse is al sinds 1924 actief in de verzekeringssector en is ondertussen uitgegroeid tot een familiale verzekeringsonderneming die kan bogen op een uitgebreid netwerk van onafhankelijke verzekeringsadviseurs. In het breed assortiment aan verzekeringsproducten van De Goudse Verzekeringen vinden we eveneens een caravanverzekering terug.
 
Verzekeringsdekking
De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor je wagen dekt alleen de schade aan anderen, maar niet voor de eigen schade veroorzaakt aan je caravan. Daarom is een caravanverzekering voor je toercaravan, stacaravan of vouwwagen de uitgelezen oplossing.
 
De verzekering van Delta Lloyd is alleen van toepassing voor caravans die gebruikt worden voor recreatieve doeleinden en dus niet bestemd zijn voor permanente bewoning of verhuurd worden.
 
Voor toercaravans en vouwwagens geldt de verzekeringsdekking in alle landen die vermeld staan op de Groene kaart. Voor stacaravans geldt de verzekering tot 100 km buiten de Nederlandse grens.
 
De verzekering wettelijke aansprakelijkheid
Met deze verzekering is je caravan verzekerd voor schade die je met je caravan aan derden zou toebrengen op het ogenblik dat deze van je wagen is losgekoppeld. Daarnaast heb je nog de keuze uit twee soorten cascoverzekeringen:
 
De Excellent dekking
Deze caravanverzekering is er alleen voor caravans die niet ouder zijn dan 15 jaar. In deze verzekering is de verzekering wettelijke aansprakelijkheid automatisch inbegrepen, alsook een cascoverzekering voor de schade aan je eigen caravan.
 
Met deze verzekering is je caravan verzekerd tegen de volgende schadegebeurtenissen:
 
• Storm en natuurgeweld, zoals het omwaaien van je caravan, brand, explosie, kortsluiting, enz.;
• Botsingen en aanrijdingen;
• Diefstal, poging tot inbraak, joyriding en verduistering;
• Hagel (indien vermeld op het polisblad);
• Eigen gebrek: De verzekeraar vergoedt de schade naar aanleiding van het eigen gebrek alleen als het gebrek zich voordoet binnen de 36 maanden nadat je de caravan nieuw hebt aangekocht.
 
Gedurende het eerste jaar geniet je van een verzekering aan nieuwwaarde. Ingeval van verlies of diefstal tijdens het eerste verzekeringsjaar betaalt de verzekering de volledige nieuwwaarde van je caravan terug. Na het eerste jaar betaalt Delta Lloyd de dagwaarde van je caravan.
 
De Excellent plus dekking
Deze verzekering geldt uitsluitend voor nieuwe caravans tot maximaal één jaar waarvan je de eerste eigenaar bent.
 
Met deze verzekering ben je eveneens verzekerd voor je wettelijke aansprakelijkheid, nog aangevuld met de risico’s van de Excellent cascoverzekering. Met deze verzekering is je caravan verzekerd tegen zowat alle mogelijk denkbare risico’s.
 
Ingeval van diefstal of verlies gedurende de eerste vijf jaar geniet je van een nieuwwaarderegeling. In dat geval kan je met de vergoeding een vergelijkbare nieuwe caravan kopen.
 
Ook constructie- en materiaalfouten zijn onder deze cascoverzekering in de dekking inbegrepen.
 
Verzekeringsvoorwaarden
De verzekeringsvoorwaarden van de caravanverzekering van Delta Lloyd vind je terug op deze pagina . Hieronder vind je alvast de belangrijkste krijtlijnen.
 
Eigen risico
Voor schadegevallen die onder de WA-dekking vallen wordt geen eigen risico in rekening gebracht. Voor de cascoverzekeringen geldt een eigen risico van € 75, tenzij:
• Het gaat om ruitschade of schade door rondvliegende scherven;
• Het gaat om schade ontstaan door brand, storm of diefstal.
 
Inboedelverzekering
Onder de cascoverzekeringen is je inboedel, de aanbouw en je voortent altijd automatisch meeverzekerd tot beloop van een bepaald bedrag. Je kunt ervoor opteren om deze zaken voor een hoger bedrag te laten verzekeren, mits betaling van een extra premie.
 
De verzekering voor de inboedel, voortent en aanbouw is als volgt:
• Schade en verlies aan de inboedel uit de caravan is verzekerd tot maximaal € 2.500, mits een extra premietoeslag uit te breiden tot € 5.000 of € 7.500 €.
• Schade aan en verlies van de voortent is verzekerd tot maximaal € 1.000, uit te breiden mits een extra premie tot € 1.500, € 2.000 of € 2.500.
• Schade aan en verlies van de aanbouw is verzekerd tot maximaal € 5.000, eventueel mits premietoeslag uit te breiden tot € 15.000.
 
De inboedel wordt normaal vergoed op basis van de nieuwwaarde. Wanneer deze nieuwwaarde echter minder bedraagt dan 40 % wordt de vergoeding geregeld aan de hand van de dagwaarde.
 
Als de schade nog hersteld kan worden, betaalt de verzekeraar alleen de noodzakelijke herstellingskosten.
 
Schaderegeling
De reparatiekosten van je caravan worden door de verzekeraar vergoed als de reparatie noodzakelijk is voor de bruikbaarheid van je caravan of wanneer de niet reparatie de verdere bruikbaarheid zou aantasten.
 
Je kunt er voor opteren om de schade al of niet te laten repareren. Indien je de schade niet repareert, betaalt Delta Lloyd nog de helft van de schadevergoeding. In dit laatste geval is de later ontstane gevolgschade uiteraard niet meeverzekerd.
 
Kleine beschadigingen die de bruikbaarheid niet aantasten, worden vergoed op basis van de waardevermindering.
 
Vervangend vakantieverblijf, berging en repatriëring
Als je caravan door een gedekte schadegebeurtenis verloren gaat, heb je recht op een vervangend vakantieverblijf. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 125 per dag, met een maximum van € 1.250 per schadegebeurtenis.
 
Indien je caravan zodanig beschadigd is dat deze niet meer rijvaardig is, neemt Delta Lloyd de bergingskosten en de kosten voor de repatriëring op zich.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, onder meer op basis van de ouderdom van de caravan, de waarde ervan en de omvang van de verzekerde inboedel.
 
Alvorens een geschikte caravanverzekering online af te sluiten, doe je er goed aan om gebruik te maken van onze handige vergelijker.

 
Schade melden en service
Indien je het slachtoffer wordt van een schadegeval dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met een medewerker van de Goudse. Het best van al neem je contact op met een adviseur van de Goudse, van wie je de coördinaten via deze link kunt opzoeken. Voor dringende hulp kan je dag en nacht terecht op het nummer 0182 544 755.
 
Via het digitale Mijn Goudse luik op de website kan je de meeste zaken in verband met je verzekeringspolis zelf regelen. Daarnaast kun je uiteraard ook altijd contact opnemen met de klantenservice, telefonisch op het nummer 0182 544 544 of via e-mail op info@goudse.be.

0182 544 544

info@goudse.com

klantenservice@abnamro.nl