iak

Category

Over deze verzekeraar:

IAK Verzekeringen werd oorspronkelijk exclusief opgericht om de belangen van de werknemers van Philips te verzekeren. In de loop der jaren is IAK echter uitgegroeid tot een zelfstandige verzekeraar voor het grote publiek en opereert zij onder de koepel van AEGON. Om haar klanten een zorgeloze vakantie te garanderen, biedt deze verzekeraar eveneens een aantrekkelijke caravanverzekering aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Naast je stacaravan, toercaravan of vouwwagen kan je ook je paardentrailer of boottrailer met de caravanverzekering van IAK laten verzekeren.
 
Je bent verzekerd in Europa, de landen aan de Middellandse Zee, op de Azoren, en op de Canarische Eilanden en Madeira. Voor stacaravans geldt een beperking tot de Benelux en in Duitsland tot 150 km buiten de Nederlandse grens.
 
De algemene polisvoorwaarden vind je terug via deze link. Wij hebben deze onder de loep genomen en de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet.
 
Verzekerde risico’s
De caravanverzekering is een allrisk verzekering waarmee je verzekerd bent voor schade door:
• brand, ontploffing en zelfontbranding;
• botsen, omslaan, van de weg of te water geraken.
Deze risico’s zijn ook verzekerd als de schade te wijten was aan een eigen gebrek, op voorwaarde dat de caravan niet ouder is dan vijf jaar.
 
Daarnaast ben je ook nog verzekerd voor:
• schade door overstromingen of hoge waterstanden buiten de Benelux;
• materiaal- en constructiefouten voor caravans die niet ouder zijn dan vijf jaar;
• aansprakelijkheid voor schade aan anderen, voor zover deze schade niet door een andere verzekeringspolis is gedekt.
 
Belangrijk om weten, is dat hagelschade standaard verzekerd is.
 
Hulpverlening
Als je caravan in Nederland beschadigd is en niet meer verder kan rijden, betaalt de verzekeraar de vervoerskosten naar een adres in Nederland. Hetzelfde geldt voor schadegevallen in het buitenland, voor zover je caravan niet binnen de drie werkdagen hersteld kan worden.
 
Ook wanneer het trekkend voertuig total loss is of niet meer verder kan rijden, worden de vervoerskosten ten laste genomen.
 
Extra vergoedingen
Bovenop de verzekerde som heb je bij een schadegeval vanwege IAK onder meer nog recht op de volgende vergoedingen of prestaties:
• Kosten van plaatsing en installatie van een nieuwe stacaravan op de oorspronkelijke plaats als de oude volledig verloren is gegaan.
• Als je caravan door een gedekte schadegebeurtenis onbruikbaar is geworden, heb je recht op de huur van een vervangende caravan of vakantieverblijf ter waarde van maximaal € 125 per dag, met een plafond van € 1.250 per schadegeval.
 
Schaderegeling en eigen risico
Voor schades die het bedrag van € 500 dreigen te overstijgen, dient een expert aangesteld te worden.
 
Onder de Ideaaldekking geniet je van een nieuwwaarderegeling voor caravans die niet ouder zijn dan 5 jaar. Bij diefstal of total loss betaalt IAK de nieuwwaarde tot een maximaal 125 % van de verzekerde som van je caravan uit zodat je een nieuwe gelijksoortige caravan kan aanschaffen. Bij de Normaaldekking is de nieuwwaardegarantie een jaar geldig.
 
Na het verstrijken van de eenjarige of vijfjarige periode wordt de nieuwwaarde verminderd met een afschrijvingspercentage van respectievelijk 2 % en 1,5 %. De schadevergoeding kan echter nooit minder bedragen dan de dagwaarde.
 
De schadevergoedingen worden telkens verminderd met een individueel op het polisblad bepaald eigen risico, tenzij het gaat om een waardevermindering.
 
Uitbreidingsmogelijkheden
IAK biedt de mogelijkheid om je dekking uit te breiden voor:
 
• Inventaris
 
Bij IAK kan je je inboedel, zoals beddengoed, servies, kookapparatuur, kookapparatuur, geluids- en beeldapparatuur met antennes, optioneel mee laten verzekeren. Je inventaris is dan verzekerd voor schade door de meeste risico’s, waaronder diefstal na braak.
 
De schade wordt vergoed op basis van de herstelkosten. Is dit niet mogelijk dan wordt de nieuwwaarde vergoed, tenzij deze nieuwwaarde minder bedraagt dan 40 % van de dagwaarde. In dit laatste geval wordt de dagwaarde betaald.
 
Voor televisietoestellen, videorecorders, geluids-, beeld- en computerapparatuur en totaal geldt een vergoedingsplafond tot 30 % van de verzekerde som.
 
• Voortent en aanbouw
 
Ook je voortent en de aanbouw van je caravan kan je laten meeverzekeren tegen risico’s zoals brand, storm, hagel, diefstal en vandalisme. Het gaat bijvoorbeeld om luifels, toilettenten, buitenverlichtingen, serres, schuurtjes, luifels, partytenten, enz.
 
De schade aan de voortent of de aanbouw wordt bepaald op basis van de dagwaarde van vlak voor de schadegebeurtenis.
 
• Verhuur
 
Indien je je caravan zo nu en dan verhuurd, is deze in principe niet verzekerd. Bij IAK kan je de Normaaldekking (dus niet de Ideaaldekking), mits een premietoeslag van 50 % ook laten uitbreiden voor deze periodes van niet bedrijfsmatige verhuring.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie wordt begroot aan de hand van de verzekerde som, het type caravan, de gekozen verzekeringsformule (Normaal of Ideaal) en de eventuele uitbreidingen. Als je een schadevrij verleden hebt, geniet je bij IAK van een instapkorting van 10 % op je premie. Deze no-claimkorting kan ingeval van schadevrij rijden nog oplopen tot 30 %. Als je caravan is uitgerust met een hagelbestendig dak krijg je tot 15 % korting.
 
Als je wel iets voelt voor de caravanverzekering van IAK kan je deze, na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker, gemakkelijk online afsluiten.
 
Schade melden en service
Het antwoord op de meeste van je vragen vind je terug in het luik “veelgestelde vragen”. Moest dat niet het geval zijn, kan je de

klantenservice van IAK rechtstreeks bereiken:
 
• telefonisch op het nummer 040 261 18 21;
• via het online contactformulier;
• of via een terugbeldienst.
 
Via het persoonlijke Mijn IAK luik op de website kan je niet alleen je polis inzien en gegevenswijzigingen doorgeven, maar ook schade melden. Je kunt ook altijd telefonisch contact opnemen met de klantenservice of gebruik maken van het downloadbare schadeformulier.

040 261 18 21