inshared

Category

Over deze verzekeraar:

InShared is een initiatief en handelsnaam van de NV Achmea Schadeverzekeringen. Deze verzekeraar is eigenlijk het online broertje van Achmea en werd opgericht om flexibel te kunnen inspelen op de trend van het digitaal afsluiten van verzekeringspolissen, waardoor zij kostenbesparend kan opereren. Om haar klanten van een zorgeloze vakantie te laten genieten, biedt zij eveneens een caravanverzekering aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij InShared heb je de keuze uit twee soorten verzekeringsdekking naargelang de duur en de plaats van je vakantie:
• Allrisk Benelux en Duitsland gedurende het hele jaar;
• Allrisk Europa (inclusief Turkije, Tunesië, Marokko en Israël) gedurende een aangesloten periode van zes maanden per jaar.
 
De algemene voorwaarden van de caravanverzekering van InShared kan je downloaden via deze link. Wij hebben deze voorwaarden voor jou grondig geanalyseerd en de belangrijkste punten ervan uitgelicht.
 
Verzekerde risico’s
Ongeacht het verzekeringsgebied dat je hebt gekozen, ben je met de allriskverzekering van InShared verzekerd voor schade door:
• een ongeval bij het rijden of terwijl je caravan geparkeerd stond;
• brand, ontploffing of kortsluiting;
• storm of blikseminslag;
• overstroming (het doorbreken van dijken, sluizen en kaden);
• aardbeving of lawines;
• vermissing, diefstal of poging daartoe;
• botsing met dieren;
• eigen gebreken voor de gevolgschade indien je de eerste eigenaar bent van een fabrieksnieuwe caravan die niet ouder dan vijf jaar is.
 
Om van de diefstalwaarborg te genieten, gelden de aanvullende voorwaarden dat je caravan goed afgesloten en beveiligd moet zijn met VbV/SCM goedgekeurd disselslot of wielklem.
 
Hulpverlening
Als je in Nederland niet meer verder kan rijden met je caravan neemt InShared de vervoerskosten naar een adres in Nederland op zich.
 
Als je caravan in het buitenland beschadigd wordt, neemt de verzekeraar de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde reparateur ten laste. Als je caravan niet in het buitenland gerepareerd kan worden, zorgt InShared voor het vervoer naar een adres in Nederland.
 
Wanneer je caravan total loss of onbewoonbaar is, heb je recht op een vervangend vakantieverblijf ter waarde van € 125 per dag, met een maximaal plafond van € 1.250 per schadegebeurtenis.
 
Schaderegeling en eigen risico
Noodreparaties tot € 500 kunnen zonder voorafgaand overleg uitgevoerd worden. Voor hogere schade dient een expert aangesteld te worden.
 
Indien je je caravan binnen de drie maanden laat herstellen, betaalt InShared de volledige reparatiekosten. Als je de schade niet laat repareren, betaalt InShared voor caravans tot een jaar oud de helft van de schadevergoeding. Voor oudere caravans wordt de vergoeding jaarlijks verder verminderd met 2,5 % tot een minimum van 30 %.
 
Ingeval van total loss of diefstal dient een onderscheid gemaakt te worden tussen nieuwe en tweedehands caravans:
 
• Voor nieuwe caravans die werden aangekocht bij een erkend dealerbedrijf en waarvan je de eerste eigenaar bent, geldt gedurende vijf jaar een vergoeding aan nieuwwaarde.
• Voor tweedehands caravans (jonger dan 8 jaar) wordt tot vier jaar na de aankoop de aanschafwaarde terugbetaald.
Na het verstrijken van de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling, of in alle andere gevallen, wordt nog de dagwaarde vergoed.
 
Het eigen risico bedraagt standaard € 125. Als je caravan alleen verzekerd is in de Benelux en Duitsland en je krijgt een schadegeval buiten het verzekerde gebied ben je toch verzekerd, mits betaling van een verhoogd eigen risico van € 1.500.
 
Uitbreidingen
InShared laat je de keuze om deze basisdekking nog uit te breiden met een aantal aanvullende dekkingen:
 
Caravan Inboedel
Met deze uitbreiding kan je je inboedel tot maximaal een bedrag van € 4.000 tegen zowat alle mogelijk denkbare risico’s laten verzekeren, zoals voor diefstal of schade door brand. Onder inboedel wordt verstaan: duurzame huishoudelijke spullen, zoals bedden- en linnengoed, koelkast, oven, fornuis, sanitair, meubilair, gereedschap, audio- en videoapparatuur.
 
InShared betaalt de reparatiekosten van je beschadigde spullen. Is herstelling niet mogelijk dan wordt de nieuwwaarde betaald, voor zover deze nieuwwaarde niet minder bedraagt dan 40 % van de vervangingswaarde. In dit laatste geval wordt uitgegaan van de vervangingswaarde. Voor audio- en videoapparatuur geldt een maximale vergoeding van € 750 per schadegebeurtenis.
 
Als er sprake is van diefstal uit de aanbouw of uit de voortent dan betaalt de verzekeraar maximaal € 500 per schadegeval.
 
Caravan Extra’s
Met deze verzekering ben je tot maximaal € 4.000 verzekerd voor diefstal van, of schade aan, extra spullen die tot je caravan behoren, zoals een voortent, de aanbouw, de mover, zonnepanelen, buitenverlichting, antenne en satelietschotel, …
 
Voor nieuwe spullen die nog geen jaar oud zijn, gebeurt de schaderegeling op basis van de nieuwwaarde. Oudere spullen worden vergoed op basis van de vervangingswaarde.
 
Caravan Hagelschade
Hagel kan heel wat schade aan je caravan veroorzaken. Daarom biedt InShared de mogelijkheid om het risico “hagelschade” bijkomend te laten verzekeren. De uitbreiding voor hagelschade is ook van toepassing op je inventaris en de extra’s als je deze eveneens hebt laten meeverzekeren.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie hangt onder meer af van het bedrag waarvoor je caravan is verzekerd, het soort caravan en je postcode. Ook het gekozen verzekeringsgebied en de eventuele uitbreidingen zijn doorslaggevend voor de berekening van de premie.
InShared werkt met een uniek beloningssysteem voor schadevrij rijden. Voor elk schadevrij jaar verzamel je immers beloningspunten die je al vanaf het tweede jaar financieel kan verzilveren.
 
Als je na gebruik van onze handige vergelijker bent uitgekomen bij de caravanverzekering van InShared kan je deze ook eenvoudig online afsluiten.
 

Schade melden en service
Aangezien InShared een online verzekeraar is, worden de meeste zaken die verband houden met je verzekeringspolis digitaal geregeld via de online verzekeringsmap. Moest je een specifieke vraag hebben dan kan je altijd een kijkje nemen in de rubriek veelgestelde vragen of mailen via het contactformulier.
 
Schade melden, gebeurt bij InShared online via de persoonlijke, digitale Verzekeringsmap. Hier kan je de status van je dossier op de voet opvolgen. Moest je toch nog vragen hebben dan kan je mailen naar schade@inshared.nl. Voor dringende hulpverlening kan je terecht bij de Alarmdienst van Eurocross op het nummer +31 71 364 17 62.

0900 - 2222 (8ct. p/m)

klantenservice@abnamro.nl

klantenservice@abnamro.nl