klaverblad

Category

Over deze verzekeraar:

Klaverblad Verzekeringen is een middelgrote verzekeraar die al sinds 1850 actief is in de verzekeringssector. Deze verzekeraar is de opvolger van de Nederlandsche Brandwaarborgmaatschappij voor roerende goederen van enkel Landbouwers en Veehouders onderling. In de loop der jaren is deze verzekeraar samengesmolten met drie andere maatschappijen en kozen zij gezamenlijk een klavertje vier als logo. Klaverblad Verzekeringen biedt tevens een caravanverzekering aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden- en dekking
Bij Klaverblad Verzekeringen kan je je (sta)caravan of vouwwagen laten verzekeren voor onder meer brandschade, inbraakschade en stormschade. De polisvoorwaarden van de Toercaravanverzekering en de Stacaravanverzekering kan je op deze pagina downloaden.
 
De toercaravanverzekering
Je hebt de keuze uit een standaarddekking en een uitgebreide dekking. Onder de standaarddekking is je caravan verzekerd voor:
 
• brand, zelfontbranding, blikseminslag en ontploffing;
• verduistering, poging tot diefstal en poging daartoe;
• andere externe schadeoorzaken.
 
Onder de uitgebreide dekking is je nieuwe caravan, die niet ouder is dan vijf jaar, ook verzekerd voor constructie- of materiaalfouten. De verzekeraar komt tussen in de vergoeding van de herstelkosten, voor zover je bij de aankoop redelijkerwijze niet op de hoogte kon zijn van het bestaan van het gebrek, de schade niet verhaalbaar is op de fabrikant en het herstel van de schade noodzakelijk is om ongestoord gebruik te maken van je caravan.
 
Hieronder hebben we de belangrijkste krachtlijnen van de toercaravanverzekering voor jou op een rijtje gezet:
 
• Wanneer je te maken krijgt met een gedekt schadegeval waardoor je niet meer verder kan rijden, komt de verzekeraar tussen in de kosten van berging, bewaking en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur.

• Indien je caravan verloren gaat, heb je recht op een vervangend vakantieverblijf ter waarde van € 125 per dag tot een maximaal bedrag van € 1.250.

• Als je caravan in het buitenland niet binnen de vier werkdagen gemaakt kan worden, zorgt Klaverblad Verzekeringen voor het transport van je caravan naar Nederland.

• Deze verzekeraar dekt eveneens de schade aan de inventaris van je caravan tot maximaal de verzekerde waarde. Ook de schade aan je televisietoestel of je radio is automatisch meeverzekerd.

• Indien je met je caravan schade aan derden toebrengt terwijl deze is losgekoppeld van je wagen, zorgt de verzekeraar voor de betaling van de materiële en lichamelijke schadevergoedingen aan deze derden.

• Als de schade aan je caravan minder dan € 250 bedraagt, mag je deze na melding aan de verzekeraar zelf laten herstellen. Als de schade meer dan € 250 bedraagt, dient een expert aangesteld te worden.

• Onder de uitgebreide dekking geniet je ingeval van totaal verlies of diefstal van een verzekering tegen cataloguswaarde. Voor caravans tot vijf jaar wordt de volledige cataloguswaarde uitbetaald. Vanaf het vijfde jaar wordt een afschrijvingspercentage van 1,75 % per maand toegepast.

• Het eigen risico wordt telkens individueel bepaald op het polisblad.
 
De stacaravanverzekering
Voor je stacaravan heb je de keuze uit een standaardverzekering, een uitgebreide verzekering en een extra uitgebreide dekking.
 
Onder de standaardverzekering is je stacaravan verzekerd voor:
 
• Deze verzekering dekt schade door brand, ontploffing en blikseminslag.
• Ook schade door storm is verzekerd, met een eigen risico van € 225 per schadegebeurtenis.
• Met deze verzekering is je stacaravan eveneens verzekerd voor schade door diefstal of poging daartoe. Hetzelfde geldt voor de inventaris van je stacaravan, voor zover de dader zich toegang heeft verschaft door braak.
 
Als je stacaravan niet ouder is dan tien jaar kan je opteren voor de uitgebreide dekking waardoor je stacaravan verzekerd is voor schade ontstaan door:
 
• neerslag (regen, hagel, sneeuw of smeltwater);
• uit installaties overgelopen water of stoom;
• onvoorzien overlopen of uitstromen van water uit een aquarium;
• olielekken van verwarmingsinstallaties;
• bevriezing van waterleidingen;
• aanrijdingen of aanvaringen;
• rook- of roetuitstoot uit verwarmingsinstallaties;
• ongevallen tijdens het transport van de stacaravan;
• waterschade door defecte waterleidingen die onderdeel uitmaken van de stacaravan;
• tot maximaal 10 % van de schade worden ook de herstelkosten van de bestrating, tuinaanleg of beplanting gedekt, alsook opruimings- en saneringskosten.
 
Voor stacaravans die niet ouder zijn dan vijf jaar is er een extra uitgebreide verzekeringswaarborg, waardoor je van de meest complete dekking geniet. Alle mogelijk denkbare schadeoorzaken zijn gedekt, met inbegrip van schade veroorzaakt door constructie- of materiaalfouten.
 
Schade aan inventaris
Voor de schade aan de inventaris geldt een vergoeding aan nieuwwaarde, voor zover de dagwaarde op het ogenblik van het schadegeval niet minder bedraagt dan 40 % van de nieuwwaarde. In het andere geval wordt de inventaris vergoed aan de dagwaarde.
 
Voor kijk- en luisterapparatuur geldt ingeval van diefstal een maximale vergoeding van € 125. Voor alle andere gebeurtenissen vergoedt de verzekeraar een maximaal bedrag van € 500 voor kijk- en luisterapparatuur. Als je fiets door een gedekte schadegebeurtenis beschadigd of gestolen wordt, krijg je een vergoeding van € 125.
 
Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de premie is afhankelijk van de gekozen verzekeringsformule: standaard, uitgebreid of extra uitgebreid. Ook de waarde van je (sta)caravan en de waarde van je inboedel is bepalend voor de berekening van de premie.
 
Nadat je gebruik hebt gemaakt van onze handige vergelijker kan je deze caravanverzekering eenvoudig online afsluiten. Moest je nog een caravanverzekering hebben lopen bij een andere verzekeraar dan kan je gebruik maken van de opzegservice van Klaverblad Verzekeringen.
 
Schade melden en service
Bij Klaverblad Verzekeringen kan je schade eenvoudig melden via het online schadeformulier. Het staat je uiteraard ook vrij om je schade telefonisch te melden op het nummer 0793 204 204.

 
De klantenservice van Klaverblad Verzekeringen beantwoordt al je vragen:
 
• telefonisch op het nummer 0793 204 204 of 0793 204 549;
• via het online contactformulier;
• aan de hand van een persoonlijk gesprek met een assurantieadviseur, van wie je de gegevens hier terugvindt.

079 3 204 549