PolisDirect

Category

Over deze verzekeraar:

Polis Direct maakt deel uit van de NV Bovemij Verzekeringsgroep en is een van de grootste verzekeraars van Nederland. Zij biedt een brede waaier van online verzekeringen aan, waaronder eveneens een aantrekkelijke caravanverzekering.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De algemene polisvoorwaarden van de caravanverzekering van Polis Direct vind je hier terug. Wij hebben deze voorwaarden voor jou grondig nagelezen en de belangrijkste topics uitgelicht.
 
Verzekeringsgebied
Voor toercaravans, aanhangwagens of vouwwagens geldt deze caravanverzekering het hele jaar in Nederland en gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden ook:
 
• in Europa;
• in de niet Europese landen rond de Middellandse Zee;
• tijdens het vervoer tussen de verzekerde landen.
 
Voor stacaravans geldt een beperking tot de Benelux en tot Duitsland 150 km buiten de Nederlandse grenzen.
 
Verzekerde risico’s
Bij Polis Direct heb je de keuze uit een beperkt en een volledig casco. Onder het beperkt casco is schade of verlies verzekerd door:
 
• brand of ontploffing, ook als dat te wijten is aan een eigen gebrek;
• diefstal met braak, of poging daartoe;
• storm, als de caravan veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
• vallende voorwerpen door storm, vallend gesteente of aardbevingen;
• hagelschade;
• neerslag die onvoorzien de caravan is binnengedrongen.
 
Bij het volledig casco komt daar nog bij:
 
• schade door botsen, slippen, van de weg of te water geraken of enig ander van buiten komend onheil tijdens het rijden;
• schade door andere externe oorzaken;
• schade door constructie- of materiaalfouten voor nieuwe caravans tot drie jaar oud.
 
Schaderegeling en eigen risico
De schade wordt normaal in onderling overleg vastgesteld. Is dit niet mogelijk dan wordt een expert aangesteld. Je hebt de keuze om de schade al of niet te laten herstellen. Bovendien heb je de vrije keuze waar je je caravan laat herstellen.
 
Indien de schade niet binnen de zes maanden wordt hersteld, wordt de schade afgehandeld op basis van de waardevermindering. Voor caravans tot een jaar wordt de helft van de schadevergoeding betaald. Vanaf dan wordt de schadevergoeding jaarlijks verminderd met een percentage van 2,5 %.
 
Ingeval van total loss of diefstal geldt de volgende regeling:
 
• voor nieuwe caravans die bij het aangaan van de verzekering niet ouder waren dan 5 jaar geldt een nieuwwaarderegeling tot 7 jaar;
• vanaf het 7e tot het 12e jaar wordt deze nieuwwaarde afgeschreven met een maandelijks percentage van 1,65 %;
• voor caravans ouder dan 12 jaar geldt de dagwaarde.
• voor vouwwagens ouder dan 7 jaar geldt eveneens de dagwaarde.
 
Voor tweedehands caravans is gedurende twee jaar een aanschafwaarderegeling van toepassing. Je krijgt ingeval van total loss of verlies de oorspronkelijke aanschafwaarde van je caravan terugbetaald.
 
De inboedel van je caravan wordt vergoed op basis van de nieuwwaarde, behalve als de dagwaarde minder bedraagt dan 40 %. In dat geval zal de verzekeraar nog de dagwaarde uitbetalen. Voor schade aan of verlies van audiovisuele apparatuur geldt een maximumuitkering van € 1.000 per schadegeval.
 
Hetzelfde geldt voor de uitrusting van je caravan die niet ouder is dan vijf jaar.
 
Het standaard eigen risico bedraagt € 150. Je kan desgewenst kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico, zodat je een lagere premie betaalt. Voor hagelschade geldt een extra eigen risico van € 225, tenzij je caravan is uitgerust met een bovendak.
 
Hulpverlening
Bovenop de verzekerde bedragen zorgt Polis Direct ook nog voor de regeling van de volgende kosten:
 
• vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur;
• berging en opruiming bij totaal verlies;
• redding en bewaking;
• herplaatsing van een nieuwe caravan op de oorspronkelijke plaats, met inbegrip van de aansluiting van de nutsvoorzieningen;
• repatriëring van de caravan;
• vervangende caravan of de huur van een alternatief vakantieverblijf ter waarde van € 150 gedurende een periode van 30 dagen.
 
Indien je hebt gekozen voor de volledige cascodekking geniet je hulp in het buitenland wanneer je caravan als gevolg van een mechanisch defect niet meer verder kan rijden.
 
Verzekering afsluiten en premie
Voor de berekening van de verzekeringspremie wordt uitgegaan van de eigenschappen van de caravan, zoals het type, bouwjaar en de waarde ervan. Deze verzekeraar hanteert een bonus-malussysteem waardoor schadevrij rijden wordt beloond. De no-claim instapkorting bedraagt na een jaar schadevrij rijden al 10 %.
 
Voor caravans met het certificaat “SCM/TNO hagelbestending” en enkele caravans met Alufiberdaken en polyesterdaken geldt een bijkomende korting.
 
Als de caravanverzekering van Polis Direct je interesse wegdraagt, kan je deze, na gebruik te hebben gemaakt van onze handige vergelijker, meteen online afsluiten. Moest je nog een andere caravanverzekering hebben lopen dan kan je een beroep doen op de opzegservice van Polis Direct.
 
Schade melden en service
De klantenservice van Polis Direct is op verschillende manieren bereikbaar:
 

• telefonisch op het nummer 0900 0234 voor algemene inlichtingen of op het nummer 024 366 56 44 voor meer concrete vragen over je verzekeringspolis;
• per e-mail op polisdirect.service@bovemij.nl;
• via de chat;
• via een terugbeldienst;
• via het online contactformulier.
 
Als je schade hebt geleden, dien je dit zo snel mogelijk te melden aan je persoonlijke Schadecoach. Dit kan telefonisch op het nummer 024 366 56 33 of per e-mail op polisdirect.schade@bovemij.nl.

0900 0234

polisdirect.service@bovemij.nl