Proteq

Category

Over deze verzekeraar:

Proteq.nl is een verzekeraar met hoofdkantoor gevestigd te Alkmaar en biedt via het internet online verzekeringen aan. Deze verzekeraar reikt voor alle aspecten van het leven verzekeringspolissen aan. Een caravanverzekering kon in haar verzekeringsassortiment dus evenmin ontbreken.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Bij Proteq.nl kun je jouw caravan of vouwwagen laten verzekeren met een “basisdekking” of een “uitgebreide dekking”, met eventueel nog de keuze voor een aanvullende rechtsbijstandsverzekering.
 
De verzekeringsdekkingen zijn geldig gedurende maximaal zes maanden in gans Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.
 
De caravanverzekering van Proteq.nl dekt de schade aan de caravan en de voortent ingeval van:
 
• brand, blikseminslag, zelfontbranding en explosie;
• diefstal, verduistering of braak;
• andere onzekere gebeurtenissen, inclusief schade door een eigen gebrek, voor zover de caravan niet ouder is dan vijf jaar.
 
We hebben de belangrijkste aandachtspunten van de algemene polisvoorwaarden van de caravanverzekering van Proteq.nl voor jou op een rijtje gezet.
 
• Bij Proteq.nl kun je ook je inboedel laten meeverzekeren voor de gedekte schadegevallen, alsook voor diefstal na voorafgaande braak.

• Hulpverlening in binnen- en buitenland: Indien je het slachtoffer wordt van een ongeval kan je rekenen op professionele hulpverlening. In de eerste plaats komt de verzekeraar tussen in de kosten van berging en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur. Daarnaast heb je recht op een vervangend vakantieverblijf. De vergoeding voor dit vervangend vakantieverblijf bedraagt € 125 per dag, met een plafond van € 1.250.

• In spoedeisende gevallen kan je, na voorafgaandelijk overleg met Proteq.nl, dringende reparaties tot € 250 zelfstandig laten repareren.

• Indien je ervoor opteert om de schade niet te laten herstellen, betaalt deze verzekeraar de helft van de normale schadevergoeding uit. Als je je caravan binnen het jaar alsnog laat herstellen, zal de verzekeraar, mits voorlegging van de herstelnota, de andere helft alsnog betalen.

• Het eigen risico wordt individueel bepaald op het polisblad. Voor schade door brand, explosie, zelfontbranding, blikseminslag en wettelijke aansprakelijkheid wordt geen eigen risico in rekening gebracht.
 
Basisdekking
Ingeval van totaal verlies of diefstal is de volgende schaderegeling van toepassing:
• Voor caravans jonger dan een jaar krijg je het volledige aankoopbedrag terugbetaald.
• Voor caravans van een jaar tot vijf jaar wordt het aankoopbedrag afgeschreven met een maandelijks afschrijvingspercentage van 2 % met een maximum van 20 %.
• Voor caravans ouder dan vijf jaar wordt de dagwaarde uitbetaald.
 
Als je voor de basisdekking opteert, wordt de schade aan je inboedel vergoed op basis van de dagwaarde. Voor audiovisuele apparatuur geldt een maximumuitkering van € 500. Voor computerapparatuur is dit € 250.
 
Uitgebreide dekking
Onder de uitgebreide dekking wordt de schade ingeval van totaal verlies of diefstal geregeld op de volgende wijze:
 
• Voor caravans tot vijf jaar wordt de nieuwwaarde uitbetaald, d.w.z. dat je het volledige aankoopbedrag krijgt terugbetaald.
• Voor caravans van vijf tot zeven jaar wordt de nieuwwaarde afgeschreven met een maandelijks percentage van 2 %.
• Voor caravans ouder dan zeven jaar wordt de schade geregeld op basis van de dagwaarde van de caravan op het ogenblik van het schadegeval.
 
Onder de uitgebreide dekking zijn je voorwerpen verzekerd aan nieuwwaarde. Indien de dagwaarde echter minder bedraagt dan 40 % wordt de schade vergoed aan de hand van de dagwaarde. Ook hier geldt voor audiovisuele apparatuur een plafond van € 500 en voor computerapparatuur een plafond van € 250.
 
Aanvullende rechtsbijstandsverzekering
Opteq.nl biedt eveneens een aanvullende rechtsbijstandsverzekering aan. Deze verzekering biedt juridische bescherming ingeval je met je caravan in een juridisch geschil betrokken zou geraken. De verzekeraar komt dan tussen in de vergoeding van de kosten van je advocaat en experts.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie is afhankelijk van de gekozen dekking: basisdekking of uitgebreide dekking. Ook het verzekerd bedrag van je inboedel is bepalend voor de berekening van de premie.
 
Nadat je gebruik hebt gemaakt van onze handige vergelijker om de verschillende caravanverzekeringen tegen elkaar af te wegen, kan je de caravanverzekering van Proteq.nl eenvoudig online afsluiten.
 
Schade melden en service
Proteq.nl beschikt over een performante klantenservice die op verschillende manieren bereikbaar is:
 
• telefonisch op het nummer 072 518 01 80;
• via het online contactformulier;
• via de terugbeldienst.

 
Indien je caravan in het binnen- of buitenland betrokken is bij een ongeval of schade heeft opgelopen, dien je dit zo snel mogelijk te melden aan Proteq.nl. Dit kan:
 
• telefonisch op het nummer 072 518 0180;
• via het online contactformulier,
• per e-mail via schade@proteq.nl,
• of door verzending per post van het downloadbare schadeformulier.

072 5180180