Rabobank

Category

Over deze verzekeraar:

Rabobank maakt deel uit van de Rabobank Groep en is een internationale financiële dienstverlener met wortels in Nederland. Via Interpolis biedt Rabobank ook verzekeringspolissen aan. Om ervoor te zorgen dat haar klanten zorgeloos op reis kunnen vertrekken met hun caravan, biedt Rabobank eveneens een caravanverzekering aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De algemene polisvoorwaarden van de caravanverzekering van Rabobank kan je hier nalezen. We hebben de belangrijkste krachtlijnen voor jou samengevat.
 
Verzekeringsgebied
Voor zover er geen sprake is van permanente stalling, is de verzekering geldig in heel Europa en gedurende een vakantieperiode van zes maanden in de hele wereld.
 
Voor stacaravans is het verzekeringsgebied kleiner. De verzekering is hier geldig binnen de Benelux en in Duitsland tot 100 km buiten de Nederlandse grens.
 
Verzekerde risico’s
Je wettelijke aansprakelijkheid is met de caravanverzekering van Rabobank altijd verzekerd. Wanneer je met je losgekoppelde caravan schade aan anderen of aan andermans spullen teweegbrengt, komt de verzekeraar tussen in de betaling van de schadevergoedingen aan deze derden.
 
Daarnaast heb je de keuze uit twee cascoverzekeringen:
 
WA + beperkt casco
Deze verzekering geldt automatisch voor caravans ouder dan tien jaar. Hiermee is je caravan verzekerd voor:
 
• schade door brand, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting;
• stormschade;
• diefstal;
• schade door inbraak.
 
WA + volledig casco
Met deze verzekering geniet je van de meest complete dekking en is je caravan naast de risico’s van het beperkt casco verzekerd voor alle andere onzekere gebeurtenissen. Als je nieuwe caravan niet ouder is dan vijf jaar ben je ook verzekerd voor schade door verborgen gebreken, tekortkomingen van de caravan zelf of voor verborgen materiaal- en constructiefouten.
 
Als je nieuwe caravan nog geen vijf jaar oud is en meer waard is dan € 11.500 dient deze uitgerust te zijn met een goedgekeurde wielklem en disselslot.
 
Onder het volledig casco geniet je van de 24/7 hulpverlening via Interhelp.
 
Schaderegeling en eigen risico
Ingeval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging betaalt Rabobank de herstelkosten van je caravan. Noodreparaties kunnen tot € 500 zonder voorafgaande toestemming uitgevoerd worden. Voor hogere schade dient een expert aangesteld te worden. Als je besluit om niet tot herstelling over te gaan, heb je recht op de helft van de schadevergoeding.
 
Ingeval van totaal verlies of diefstal geldt de volgende schaderegeling:
 
• Voor nieuwe caravans tot 36 maanden wordt de volledige nieuwwaarde vergoed. Op die manier kan je een vergelijkbare caravan kopen.
• Vanaf de 37e maand wordt een maandelijks afschrijvingspercentage van 1,75 % toegepast.
• In alle andere gevallen, of wanneer het berekende bedrag lager uitvalt dan de dagwaarde, wordt deze dagwaarde betaald.
 
Het eigen risico bedraagt standaard € 45. Als je je caravan echter laat herstellen bij een bij Interpolis aangesloten herstelbedrijf bedraagt het eigen risico € 0.
 
Hulpverlening
Als je gekozen hebt voor de volledige cascodekking heb je, bovenop de verzekerde som en in overleg met Interhelp, recht op de volgende tegemoetkomingen:
 
• de kosten van de organisatie van de hulp door Interhelp;
• de verzendingskosten van onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn;
• kosten van redding, bewaking, stalling en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur;
• transportkosten van de caravan naar Nederland als de schade niet binnen een redelijke termijn, bijvoorbeeld een week, gerepareerd kan worden;
• extra kosten voor het huren van een vervangend vakantieverblijf met een maximum van € 125 per dag en € 2.500 per schadegeval;
• kosten voor het opstellen van een identieke caravan op de oorspronkelijke plaats;
• opruimingskosten;
• kosten van invoer en vernietiging.
 
Aanvullende dekkingen
Als je ook je inventaris of je voortent/aanbouw wenst te laten verzekeren, dien je te kiezen voor de aanvullende dekkingen “inboedel” en/of voortent, luifel en aanbouw.
 
Inboedel
Voor de inboedel van je caravan geldt een maximale vergoeding van € 2.300 per schadegeval. Als de schade nog te herstellen is, vergoedt Rabobank de herstelkosten. Ingeval van totaal verlies of diefstal gebeurt de schadevergoeding op basis van de nieuwwaarde.
 
De schaderegeling vindt echter plaats aan de dagwaarde als de waarde minder bedraagt dan 40 % van de nieuwwaarde. Hetzelfde geldt voor zaken die niet meer gebruikt worden waarvoor ze bestemd waren en voor bromfietsen.
 
Voortent, luifel en aanbouw
Schade aan je voortent of aanbouw kan eveneens aanvullend verzekerd worden. Schade aan glas in de aanbouw is echter alleen verzekerd voor brand of storm. De schaderegeling gebeurt op basis van de dagwaarde.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie wordt bij Rabobank berekend als een percentage van de nieuwwaarde van je caravan. Als je ook je inboedel of je aanbouw laat meeverzekeren wordt een premietoeslag in rekening gebracht. Deze verzekering maakt deel uit van de “Interpolis Alles in één Polis”, zodat je van een pakketkorting geniet die kan oplopen tot 12%, afhankelijk van het aantal polissen dat je hebt lopen.
 
Als de caravanverzekering van Rabobank, na gebruik te hebben gemaakt van onze handige vergelijker, je aanspreekt, kan je deze verzekeringspolis ook meteen online afsluiten.
 
Schade melden en service
De klantenservice van Rabobank staat klaar om het hoofd te bieden aan al je vragen. Via deze link kun je het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde kantoor opzoeken. Je kunt je vraag ook altijd schriftelijk formuleren via het online contactformulier.

 
De dringende hulpverlening wordt verzorgd via de alarmcentrale van Interhelp die 24/7 bereikbaar is op het nummer +31 (0)13 462 04 62. Schade melden kan online via Mijn Interpolis of telefonisch op het nummer 013 580 12 34. Nadat alle formaliteiten geregeld zijn, maakt Interpolis binnen de 48 uur al over op je bankrekening.