Reaal

Category

Over deze verzekeraar:

De wortels van Reaal gaan terug tot in 1904 met de oprichting van De Centrale in de schoot van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Na verschillende fusies, onder andere met AXA en Winterthur, is Reaal uitgegroeid tot een van de grootste verzekeraars van Nederland. Voor de vakantiegangers biedt zij eveneens een caravanverzekering aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De caravanverzekering van Reaal is van toepassing voor toercaravans, vouwwagens en stacaravans. Je toercaravan of vouwwagen is het ganse jaar door verzekerd in Nederland, België en Duitsland. In alle andere groene-kaart landen van Europa, Turkije en Marokko is je toercaravan of vouwwagen gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden verzekerd. Indien de toercaravan in een overdekte winterstalling staat, geldt de verzekering het ganse jaar door.
 
Een stacaravan is alleen verzekerd in Nederland, België en Duitsland.
 
Volgens de algemene polisvoorwaarden van Reaal is je caravan met de caravanverzekering verzekerd voor:
 
• Schade door onverwachte en plotselinge gebeurtenissen;
• Diefstalschade;
• Tot een maximale periode van vijf jaar wordt ook de schade veroorzaakt door een eigen gebrek van je caravan vergoed.
• Schade aan je inboedel is automatisch meeverzekerd:
 Kostbare bezittingen (beeld- en geluidapparatuur, computerapparatuur, kijkers en andere optische instrumenten) zijn verzekerd tot een bedrag van € 1.500, voor zover ze zich niet in de voortent of de aanbouw bevinden.
 Gewone spullen zijn automatisch meeverzekerd tot maximaal € 5.000.
 Wanneer je spullen uit de voortent of de aanbouw worden gestolen, heb je recht op een maximale schadevergoeding van € 500.
• Ook schade veroorzaakt door een eigen gebrek van de inboedel, bijvoorbeeld door brand of zelfontbranding, is verzekerd.
• Hulpverlening in binnen- en buitenland, mits voorafgaandelijk contact met SOS International op het nummer +31 20 651 58 55.
• Wanneer je caravan onbewoonbaar is, heb je recht op een vergoeding van € 125 per dag met een maximum van € 1.250 voor de huur van een vervangend vakantieverblijf.
 
De schade wordt in principe vastgesteld in gezamenlijk overleg, hetzij door een deskundige. Als je binnen de zes maanden de schade laat herstellen, betaalt Reaal de volledige reparatiekosten. In het andere geval betaalt Reaal nog de helft van de normale schadevergoeding uit.
 
Ingeval van totaal verlies of diefstal geldt de volgende schaderegeling:
 
• Van de eerste tot de twaalfde maand betaalt Reaal de nieuwwaarde van de caravan tot maximaal 110 % van het verzekerd bedrag, onder aftrek van de restanten.
• Van de 12e tot de 72e maand geldt dezelfde regeling, zij het dat de schadevergoeding wordt verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage 1 %, met een maximum van 10 % per twaalf maanden.
• Nadien wordt de dagwaarde uitgekeerd onder aftrek van de restanten.
 
Aanvullende verzekeringen
Reaal Verzekeringen heeft eveneens gedacht aan een aantal aanvullende verzekeringswaarborgen voor je caravan:
 
• Een verzekering voor je uitrusting: Met deze verzekering is je uitrusting verzekerd voor schadegevallen veroorzaakt door een plotse en onvoorziene gebeurtenis of voor diefstal. Onder uitrusting wordt verstaan: voortenten, inclusief luifels, caravanmovers, aangebouwde zaken, zoals serres, buitenverlichting, verhogingen of schuurtjes die aan je caravan zijn vastgemaakt.

• Een verzekering tegen hagelschade: Met deze aanvullende verzekering is je caravan in Nederland verzekerd voor hagelschade.

• Een verlengde nieuwwaarderegeling: De eerste 72 maanden geniet je bij Reaal van een nieuwwaarderegeling tot maximaal 125 % van het verzekerde bedrag. Vanaf de 73e tot de 120e maand geldt dezelfde regeling, zij het dat een maandelijks afschrijvingspercentage van 2 % wordt toegepast. Nadien heb je nog recht op de dagwaarde onder aftrek van de restanten.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie wordt bepaald op basis van de ouderdom van je caravan en de gekozen optionele dekkingen. Aangezien de caravanverzekering onderdeel uitmaakt van het “Reaal Goed Geregeld Pakket” geniet je van een interessante korting als je meerdere verzekering bij Reaal hebt afgesloten.
 
Als de caravanverzekering van Reaal de geschikte verzekering is voor je caravan, vouwwagen of stacaravan, kan je deze verzekering eenvoudig afsluiten via onze handigevergelijker.
 
Schade melden en service
Via het Mijn Reaal luik op de website kan je de meeste zaken met betrekking tot je verzekeringspolis zelf regelen. Voor direct contact of vragen kan je terecht bij de klantenservice van Reaal:
 
• telefonisch op het nummer 072 519 40 00;

• via het online contactformulier;
• via de sociale media Facebook en Twitter;
• via het forum;
• of via een persoonlijke adviseur, van wie je de contactgegevens hier terugvindt.
 
Indien je caravan averij heeft opgelopen, raadt Reaal je aan om zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de afdeling Schaderegeling op het nummer 0800 732 25 48 57. Dit nummer is zeven op zeven en 24 uur op 24 uur bereikbaar.

072 519 40 00