SNS bank

Category

Over deze verzekeraar:

SNS staat voor Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken en maakt deel uit van de NV SNS Bank NV. Deze financiële dienstverlener biedt naast hypotheken, spaarproducten, pensioenen en beleggingen, ook verzekeringen aan. In haar verzekeringsassortiment vinden we eveneens een caravanverzekering terug.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
SNS biedt een complete reiscaravanverzekering en waarbij je kunt kiezen uit drie verschillende dekkingen:
 
Basisdekking;
Uitgebreide dekking;
Extra uitgebreide dekking.
 
Mits betaling van een premietoeslag kan je je caravan ook laten verzekeren tijdens occasionele periodes van verhuring.
 
Verzekeringsgebied
Je caravan is met de caravanverzekering van SNS gedurende het hele jaar verzekerd in Nederland en binnen 25 km (basisdekking) of 100 km (uitgebreide dekking) van de Nederlandse grens in Duitsland en België.
 
Gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden (basisdekking) of zes maanden (uitgebreide dekking) is de verzekering eveneens geldig in alle andere landen van Europa, de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Marokko, Algerije, Egypte, Tunesië, Libanon, Libië, Syrië en geheel Turkije.
 
Basisdekking
Met de basisdekking ben je verzekerd voor schade door:
 
• brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek van de caravan;
• botsen, omslaan, van de weg of te water geraken;
• andere onzekere gebeurtenissen.
• je aansprakelijkheid wanneer je schade veroorzaakt met je losgekoppelde caravan.
 
Voor caravans die niet ouder zijn dan 60 maanden, wordt bescherming geboden voor schade door eigen gebreken.
 
Met de basisdekking geniet je voor nieuwe caravans tijdens het eerste jaar van een nieuwwaardegarantie tot maximaal 110 % van de verzekerde som. Voor caravans met een ouderdom tussen 12 en 60 maanden geldt een maandelijks afschrijvingspercentage van 1 % (maximum 10 % per jaar). Daarna wordt nog de dagwaarde uitbetaald.
 
Uitgebreide dekking
Onder de uitgebreide dekking is je caravan, naast de schadegebeurtenissen van de basisdekking, verzekerd voor de risico’s van de basisdekking en ook voor schade door materiaal- of constructiefouten.
 
Voor caravans niet ouder dan 60 maanden wordt ingeval van totaal verlies of diefstal de nieuwwaarde vergoed, met een maximum van 125 % van het verzekerde bedrag. Voor caravans tussen de 60 en 84 maanden wordt de schadevergoeding maandelijks verminderd met 2 % (maximaal 20 % per jaar). Na het verstrijken van deze nieuwwaarderegeling wordt de dagwaarde uitbetaald.
 
Extra uitgebreide dekking
Hier gelden dezelfde verzekeringswaarborgen als onder de uitgebreide dekking.
 
Het verschil is gelegen in de nieuwwaarderegeling bij total loss of diefstal. Met de extra uitgebreide dekking geniet je voor caravans tot 120 maanden van een vergoeding aan nieuwwaarde tot maximaal 125 % van de verzekerde som. Voor caravans met een ouderdom tussen 120 en 156 maanden wordt een maandelijks afschrijvingspercentage van 2 % toegepast. Daarna gebeurt de schadevergoeding op basis van de dagwaarde.
 
Schaderegeling en eigen risico
Afhankelijk van de gekozen dekking geldt ingeval van totaal verlies een nieuwwaarderegeling van respectievelijk 12, 60 of 12 maanden (basisdekking, uitgebreide of extra uitgebreide dekking).
 
Als de schade nog hersteld kan worden, dien je deze binnen de drie maanden bij een door BOVAG of FOCWA aangesloten herstelbedrijf te laten repareren. Doe je dit niet dan wordt de schadevergoeding voor caravans tot een jaar verminderd met de helft. Voor oudere caravans wordt de schadevergoeding verder afgeschreven met 2,5 % per jaar tot een minimum van 25 %.
 
Voor kleine beschadigingen die de functionaliteit van de caravan niet aantasten, gebeurt de schadevergoeding op basis van de door de expert vastgestelde waardevermindering.
 
Voor de inboedel geldt de volgende schaderegeling:
 
• Als de inboedel hersteld kan worden, betaalt de verzekeraar de reparatiekosten.
• Als niet hersteld kan worden, betaalt SNS de nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder bedraagt dan 40 % van de nieuwwaarde.
• Ingeval van diefstal uit de voortent of de aanbouw geldt een maximale uitkering van € 454.
• Voor kostbare zaken geldt een maximale uitkering van 30 % van de verzekerde som.
• Voor een zeilplank of een fiets wordt maximaal een bedrag van € 227 uitbetaald (onder aftrek van het eigen risico).
 
Voor je een voortent die niet ouder is dan 60 maanden, gebeurt de schadevergoeding op basis van de nieuwwaarde. Voor oudere voortenten geldt de dagwaarde. Voor schade aan de aanbouw wordt altijd uitgegaan van de dagwaarde.
 
Het eigen risico wordt individueel op het polisblad aangegeven. Voor schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, aansprakelijkheid en caravanhulp wordt geen eigen risico in rekening gebracht.
 
Hulpverlening
De hulpverlening in binnen- en buitenland wordt 24 uur per dag verzorgd via SOS International. Bij uitval van je caravan heb je bovenop de verzekerde bedragen recht op “caravanhulp”. Hierin zijn begrepen:
 
• bij uitval van de caravan of het trekkend motorrijtuig, het vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur, zelfs ingeval van eigen gebreken voor zover het gaat om een caravan die niet ouder is dan 60 maanden;
• nazending van onderdelen als die ter plaatse niet beschikbaar zijn;
• het ter beschikking stellen van een vervangende caravan gedurende een maximale periode van 30 dagen.
 
Verzekering afsluiten en premie
De omvang van de verzekeringspremie is voornamelijk afhankelijk van de gekozen verzekeringsformule, de waarde en het bouwjaar van je caravan. Alvorens de caravanverzekering van SNS online af te sluiten, maak je best even gebruik van onze handige vergelijker.
 
Schade melden en service
De klantenservice van SNS is op diverse manieren bereikbaar, telefonisch op het nummer 030 633 30 00 of via het online contactformulier. Voor een meer persoonlijke benadering kan je ook altijd terecht in een van de SNS Winkels, waarvan je de adresgegevens hier terugvindt.

 
Als je met een schadegeval geconfronteerd wordt, dien je dit zo snel mogelijk aan SNS te melden. Dit kan:
 
• door verzending van het Europees schadeformulier naar schaderegeling@snsverzekeringen.nl ;
• via de mobiele applicatie voor je smartphone;
Indien je nood hebt aan dringende hulpverlening kan je de alarmcentrale van SOS International dag en nacht bereiken op het nummer +31 (0)20 651 51 51.

030 633 30 00