unigarant

Category

Over deze verzekeraar:

Unigarant is het vaste verzekeringsbedrijf van ANWB en is gespecialiseerd in het aanbieden van schadeverzekeringen voor mobiliteit, vakantie en vrijetijdsbesteding. Zij biedt haar verzekeringen aan via een uitgebreid netwerk van verzekeringstussenpersonen, retailers en reisbureaus. Een caravanverzekering kon dan ook niet in haar verzekeringsassortiment ontbreken.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Unigarant biedt een verzekering aan voor toercaravans, vouwwagens en stacaravans. De verzekering van Unigarant geldt eveneens voor aanhangwagens en trailers. De caravanverzekering is er voor zowel nieuwe, als tweedehands caravans.
 
Toercaravans, vouwwagens, bagagewagens en trailers zijn verzekerd in gans Europa en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. Stacaravans zijn verzekerd in de Benelux, alsook in Duitsland tot 150 km buiten de Nederlandse grens.
 
Volgens de algemene polisvoorwaarden van de Unigarant caravanverzekering is je caravan verzekerd voor:
 
• Botsen, slippen, van de weg of te water geraken, zelfs als de oorzaak te wijten is aan een eigen gebrek van de caravan;
• Inbraak of poging daartoe;
• Vandalisme;
• Brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag;
• Diefstal;
• Overstroming;
• Schade door infiltratie van regen, sneeuw of smeltwater;
• Andere externe oorzaken.
 
Basisdekkingen
Bij Unigarant heb je de keuze uit drie basisdekkingen voor je caravan:
 
• Drie jaar aanschafwaardegarantie: Deze dekking is vooral geschikt voor tweedehands caravans. Ingeval van totaal verlies of diefstal tijdens de eerste drie jaar krijg je de aanschafwaarde van je caravan terugbetaald. Nadien heb je nog recht op de dagwaarde, verhoogd met 10 procent.

• Vijf jaar nieuwwaardedekking: Als je de eerste eigenaar bent van een caravan die niet ouder is dan twee jaar kan je opteren voor deze dekking. Bij totaal verlies of diefstal wordt tot en met het vijfde jaar de nieuwwaarde terugbetaald. Vanaf het 5e t.e.m. het 8e jaar wordt deze nieuwwaarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 1,5 %. Na verloop van vijf jaar betaalt de verzekering nog de dagwaarde plus 10 % uit.

• Tien jaar nieuwwaardedekking: Met deze dekking geniet je gedurende tien jaar van een schadevergoeding aan nieuwwaarde. Vanaf het 10e t.e.m. het 13e jaar wordt een maandelijks afschrijvingspercentage van 2 % toegepast. Nadien wordt de dagwaarde vermeerderd met 10 % vergoed.
 
Een eigen gebrek aan de caravan is alleen verzekerd voor schadegevallen die zich tijdens de eerste drie jaar voordoen en indien je gekozen hebt voor een 5 of 10 jaar nieuwwaardedekking.
 
Indien een reparatie noodzakelijk is voor de functionaliteit van je caravan, betaalt Unigarant de volledige reparatiekosten. Als het alleen gaat om cosmetische schade gebeurt de schaderegeling op basis van de waardevermindering.
 
Als je ervoor opteert om de schade niet te laten repareren, betaalt deze verzekeraar de helft van de schadevergoeding. Indien je je caravan binnen het jaar alsnog laat repareren, past Unigarant de andere helft bij.
 
Je kunt ook de aan- of bijbouw van je caravan, zoals luifels, voortenten en serres, bij Unigarant laten verzekeren door de waarde ervan op te tellen bij de waarde van je caravan.
 
Het eigen risico wordt in principe individueel bepaald. Belangrijk om weten is dat dit eigen risico met € 75 wordt verminderd indien je je caravan laat repareren bij een door Unigarant geselecteerde hersteller of indien er alleen sprake is van waardevermindering.
 
Verzekeringswaarborgen
Als je je caravan bij Unigarant laat verzekeren heb je automatisch recht op een aantal verzekeringswaarborgen:
 
Hulpverlening
Indien je te maken krijgt met een schadegeval kan je bij Unigarant 24/7 rekenen op gratis hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale.
 
Unigarant komt tussen in:
 
• De repatriëringskosten: Als je caravan of het trekkend motorrijtuig na een schadegeval niet op een verantwoorde wijze kan rijden of niet binnen de vier dagen gerepareerd kan worden, zorgt Unigarant ervoor dat je caravan wordt teruggebracht naar een bestemming in Nederland.

• Vervoerskosten bij schade: Het vervoer van je caravan naar de dichtstbijzijnde reparateur en de kosten voor berging, afslepen en opruiming worden door Unigarant ten laste genomen.

• Herplaatsingskosten van een andere stacaravan op de oorspronkelijke plek als je stacaravan verloren is gegaan.

• Ingeval van een totaal verlies van je caravan in het buitenland zorgt Unigarant voor de vernietiging. Als je je bagage niet zelf kunt vervoeren, worden ook de kosten voor de terugbrenging van de bagage vergoed.

• Bij beschadiging van je caravan krijg je een vervangende caravan ter beschikking gesteld. Als dit niet mogelijk is, heb je gedurende maximaal dertig dagen recht op een vergoeding van 125 € voor de huur van een vervangend vakantieverblijf.
 
Aansprakelijkheid
Als je met je caravan schade veroorzaakt aan derden of aan de spullen van anderen betaalt de verzekering de schadevergoedingen. Het moet dan wel gaan om schade die veroorzaakt wanneer je caravan van je wagen van je caravan is losgekoppeld. In het andere geval is de verzekering van het trekkend voertuig van toepassing.
 
Aanvullende dekkingen
Voor nog meer financiële zekerheid voor je op reis vertrekt met je caravan kan je opteren voor een aantal aanvullende verzekeringen:
 
• Een verzekering tegen storm- of hagelschade, waarbij je van een korting geniet als je caravan is uitgerust met een hagelbestendig dak.

• Een verzekering van je inboedel of inventaris. Met deze verzekeringswaarborg zijn de spullen die zich in je caravan bevinden meeverzekerd, zoals televisie, beddengoed, eet- en drinkgerei. De verzekeraar vergoedt de nieuwwaarde van de inventaris. Als deze nieuwwaarde minder bedraagt dan 50 % van de dagwaarde wordt de dagwaarde uitbetaald.
 
Bij schade aan televisies, radio’s of desktops wordt niet meer vergoed dan 30 % van het totaal verzekerde bedrag met een maximum van € 1.500.

• Een rechtsbijstandsverzekering: Deze verzekering biedt verhaalsrechtsbijstand, contractrechtsbijstand en bijstand in strafzaken.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie is afhankelijk van verschillende factoren, onder andere van de gekozen basisdekkingen en eventuele aanvullende dekkingen. Ook de waarde van je caravan, je aanbouw en inventaris zijn van doorslaggevend belang voor de berekening van de premie.
 
Als je vrijwillig kiest voor hoger eigen risico geniet je van een lagere verzekeringspremie.
 
Als je geïnteresseerd bent in de caravanverzekering van Unigarant, kan je deze eenvoudig online afsluiten via onze handige vergelijker.
 
Schade melden en service
De klantenservice van Unigarant is op de meest diverse manieren bereikbaar:
 
• telefonisch op het nummer 088 299 38 82;
• via het online contactformulier;
• via het klachtenformulier;
• via de sociale media Twitter en Facebook;
• of via een erkende verzekeringsadviseur, van wie je de gegevens terugvindt op deze pagina.

 
Unigarant Verzekeringen biedt verschillende mogelijkheden aan om schade te melden:
• telefonisch op het nummer 0528 299 966;
• online via deze link;
• of via een persoonlijke verzekeringsadviseur.
 
Voor dringende gevallen of voor hulpverlening kan je dag en nacht een beroep doen op de Alarmcentrale van ANWB die bereikbaar is op het nummer +31 70 314 14 14.

088 299 38 82