VvAA

Category

Over deze verzekeraar:

VvAA of de Vereniging van Artsen Automobilisten is een belangenvereniging voor alle aangesloten leden die actief zijn in de zorgsector, gaande van studenten, zelfstandige artsen, verplegers, tot gepensioneerde zorgverstrekkers. Om haar leden een zorgeloze vakantie te garanderen, biedt zij eveneens een caravanverzekering aan.
 
Verzekeringsdekking en –voorwaarden
Als je lid bent van VvAA kan je bij deze verzekeraar een caravanverzekering afsluiten waardoor je caravan verzekerd is tegen diefstal, brand en storm. Je kunt naar eigen wensen en behoeften de verzekeringsdekking samenstellen.
 
Deze caravanverzekering is geldig:
 
• het hele jaar door in Nederland, België, Luxemburg en binnen een straal van 100 km in Duitsland;
• gedurende een periode van zes aaneengesloten maanden in de rest van Duitsland, en alle andere Europese landen, op de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de Aziatische en Afrikaanse landen rond de Middellandse Zee.
 
Op deze pagina vind je onder de rubriek “Voorwaarden en informatie” de algemene polisvoorwaarden van de caravanverzekering van VvAA terug. We hebben de belangrijkste aandachtspunten voor jou alvast samengevat.
 
De basisverzekering
Met de basisverzekering van VvAA ben je tijdens je vakantie met je caravan standaard verzekerd voor:
 
• Je wettelijke aansprakelijkheid voor ongevallen met schade aan derden veroorzaakt op het ogenblik dat je caravan van je wagen was losgekoppeld. In dat geval betaalt de verzekeraar de schadevergoedingen aan de slachtoffers.

• Persoonlijke hulpverlening in binnen- en buitenland: Via SOS International geniet je bijstand en hulpverlening als je caravan, het trekkend voertuig of de bestuurder uitvalt gedurende je reis. VvAA komt tussen in:
 
 De vervoerskosten van je caravan en bagage naar een adres in Nederland;
 De huur van een vervangende caravan tot maximaal een periode van dertig dagen;
 Ingeval van total loss in het buitenland vergoedt de verzekeraar de kosten van invoer en vernietiging;
 Het nasturen van vervangende onderdelen die niet in het buitenland verkrijgbaar zijn;
 Als de bestuurder uitvalt, betaalt de verzekeraar de reiskosten van een vervangende bestuurder;
 De telefoonkosten worden vergoed tot maximaal een bedrag van € 100.
 
Allrisk caravanverzekering
Daarnaast kan je ook de schade aan je caravan zelf bij VvAA laten verzekeren met een complete allrisk caravanverzekering.
 
Met deze verzekering is je caravan verzekerd voor:
 
• plotselinge en onvoorziene beschadiging en diefstal;
• hagelschade als je hiervoor optioneel gekozen hebt (uitbreiding hagelschade);
• schade door materiaal- en constructiefouten als je caravan niet ouder is dan een jaar of drie jaar naargelang je gekozen hebt voor de twee jaar of minstens vijf jaar nieuwwaarde regeling;
 
De belangrijkste aandachtspunten van deze allrisk caravanverzekering zijn de volgende:
 
• Je kunt je inboedel optioneel laten verzekeren voor schade en diefstal, voor zover deze inboedel zich op het ogenblik van het schadegeval in je caravan bevond (uitbreiding inboedel). Voorwaarde is wel dat je inboedel en kostbare zaken van buitenaf niet zichtbaar mogen opgeborgen worden in je caravan.
 
De vergoeding van de inboedel gebeurt op basis van soortgelijke voorwerpen van dezelfde kwaliteit. Als dit niet mogelijk is, wordt de nieuwwaarde vergoed. Als je inboedel minder waard is dan 40 % van de nieuwwaarde wordt de dagwaarde vergoed.
 
Voor zeilplanken en fietsen geldt een maximale vergoeding van € 250.
 
Voor andere kostbare zaken zoals audio- en visuele apparatuur geldt een maximale vergoeding van 30 % van het verzekerde bedrag. Als je gekozen hebt voor de Topmodule wordt tot maximaal 50 % van het verzekerde bedrag uitbetaald.
 
Voor diefstal van inboedel uit de voortent of de aanbouw van je caravan geldt een maximale vergoeding van € 500 per schadegebeurtenis. Diefstal van kostbare zaken uit je voortent of aanbouw worden niet vergoed.
 
• Je kunt je voortent en de aanbouw van je caravan bij VvAA optioneel laten meeverzekeren (uitbreiding inboedel).

• Tegen een premietoeslag van 50 % kan je je caravan ook laten verzekeren tijdens de periode dat je deze verhuurt aan particulieren (uitbreiding particuliere vergoeding). In dat geval wordt het eigen risico eveneens vermeerderd met € 50.

• Ingeval van schade betaalt VvAA de volledige reparatiekosten als je deze binnen de zes maanden laat repararen. Doe je dit niet dan betaalt de verzekeraar nog de helft van de schadevergoeding uit.

• Kleinere beschadigingen die geen invloed hebben op het gebruik van je caravan worden vergoed op basis van de minderwaarde. Als je echter hebt gekozen voor de Topmodule (zeven jaar nieuwwaarderegeling) dan vergoedt de verzekeraar de volledige reparatiekosten.

• De schadevergoedingen worden in principe verminderd met een individueel op het polisblad vermeld eigen risico. Voor hagelschade geldt een extra eigen risico van € 75 per schadegeval.

• In de volgende gevallen geldt geen eigen risico:
 
 wanneer je hebt gekozen voor de Topmodule;
 ingeval van brand, ontploffing, zelfontbranding of blikseminslag;
 voor schadegevallen die onder je wettelijke aansprakelijkheid vallen;
 bij hulpverlening;
 ingeval van diefstal wanneer je caravan is uitgerust met een goedgekeurde wielklem (terwijl dat niet verplicht was);
 bij hagelschade als je de schade laat vaststellen op basis van de waardevermindering of wanneer je het dak laat vervangen door een hagelbestendig dak.
 
Je kunt opteren voor vier verschillende verzekeringsformules ingeval van diefstal en totaal verlies:
 
• Twee jaar nieuwwaardegarantie: Vanaf de 1e tot de 24e maand krijg je de nieuwwaarde tot maximaal 110 % van het verzekerde bedrag uitbetaald. Vanaf de 25e maand wordt deze nieuwwaarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 1 % per maand, met een maximum van 10 % per jaar. Vanaf de 60e maand krijg je nog de dagwaarde van de caravan vergoed.

• Vijf jaar nieuwwaardegarantie: Vanaf de 1e tot de 60e maand krijg je de nieuwwaarde tot maximaal 125 % van het verzekerde bedrag uitbetaald. Vanaf de 61e tot de 84e maand wordt de nieuwwaarde verminderd met 2 % per maand. De maximale vermindering bedraagt 20 % per jaar. Nadien wordt nog de dagwaarde van je caravan uitgekeerd.

• Zeven jaar nieuwwaardegarantie (Topmodule): Hier krijg je gedurende de eerste zeven jaar de volledige nieuwwaarde terugbetaald tot maximaal 125 % van het verzekerde bedrag. Vanaf het zevende jaar tot en met het twaalfde jaar wordt de nieuwwaarde verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage van 2 %, met een maximale vermindering van 20 % per jaar. Nadien krijg je de dagwaarde van je caravan uitgekeerd.

• Een twee jaar aankoopgarantie: De eerste twee jaar krijg je de aankoopwaarde van je caravan terugbetaald. Nadien betaalt de verzekeraar de dagwaarde van je caravan uit.
 
De brand/diestal/storm caravanverzekering
Met deze caravanverzekering is je caravan verzekerd tegen een aantal welomschreven risico’s, namelijk stormschade, brandschade en diefstalschade.
 
Ook onder deze verzekering kan je je inboedel of schade aan je voortent of aanbouw van je caravan optioneel laten meeverzekeren.
 
Als de schade nog hersteld kan worden, betaalt de verzekeraar de volledige reparatiekosten, tenzij je zou beslissen om de schade niet te laten herstellen. Ingeval van totaal verlies of diefstal wordt de schade aan je caravan vergoedt op basis van de dagwaarde.
 
Voor schade aan de inboedel geldt dezelfde regeling als onder de allrisk caravanverzekering.
 
Voor storm en diefstal geldt een eigen risico dat individueel wordt bepaald. Dit eigen risico is niet van toepassing wanneer je caravan is uitgerust met een goedgekeurde wielklem, terwijl je hiertoe niet verplicht was.
 
Aanvullende rechtsbijstandsverzekering
Bij VvAA kan je een aanvullend rechtsbijstandsverzekering afsluiten waardoor je verzekerd bent voor alle mogelijke juridische conflicten die zich met je caravan zouden kunnen voordoen. Je hebt in de geval recht op gratis juridisch advies en complete rechtsbijstand.
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie is afhankelijk van de gekozen verzekeringsformule en eventuele uitbreidingen. Na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker kun je deze verzekeringspolis, voor zover je lid bent van VvAA, gemakkelijk online afsluiten.

 
Schade melden en service
Voor al je vragen over je caravanverzekering kan je terecht bij de Ledenservice van VvAA, telefonisch op het nummer 030 247 47 89 of via het online contactformulier.
 
Als je te maken krijgt met een schadegeval dien je dit zo snel mogelijk aan VvAA te melden. Dit kan telefonisch op het nummer 030 247 49 15 of door verzending van het op deze pagina downloadbare schadeformulier. Voor dringende hulpverlening tijdens je reis dien je contact op te nemen met de Europeesche Hulplijn op het nummer + 31 20 651 57 77.

030 247 47 89