Witgeld

Category

Over deze verzekeraar:

Witgeld.nl is een zelfstandige en onafhankelijke financiële dienstverlener die online verzekeringen aanbiedt. In samenwerking met de Europeesche Verzekeringen biedt deze verzekeraar eveneens een aantrekkelijke caravanverzekering aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
De algemene polisvoorwaarden van de caravanverzekering van WitGeld.nl kan je nalezen op deze pagina. Naast een algemene dekking kun je bij deze verzekeraar nog opteren voor twee keuzedekkingen.
 
Basisdekking
Met de algemene dekking is je caravan verzekerd voor:
 
• Je aansprakelijkheid: Als je met je losgekoppelde caravan schade toebrengt aan anderen of aan andermans spullen, komt de verzekeraar tussen in de betaling van de schadevergoedingen.
 
• Hulpverlening, d.w.z. berging, opruiming en vervoer bij uitval van de caravan, de auto of de bestuurder.
 
Keuzedekking 1
Met de keuzedekking 1 (brand/diefstal/storm) is ook de eigen schade aan je caravan verzekerd door brand, diefstal of storm.
 
Keuzedekking 2
Met de keuzedekking 2 (allrisk caravanverzekering) geniet je caravan van de meest complete financiële bescherming.
 
De verzekerde risico’s zijn: onvoorziene en plotselinge schadegevallen, diefstal, hagelschade (optioneel), eigen gebreken en materiaal- en constructiefouten (naargelang de gekozen verzekeringsformule voor caravans tot 1 of 3 jaar).
 
Je hebt de keuze uit vier verschillende verzekeringsformules:
 
• Twee jaar nieuwwaardegarantie: Ingeval van total loss of diefstal tijdens de eerste twee jaar krijg je de nieuwwaarde van je caravan terugbetaald tot maximum 110 % van het verzekerde bedrag. Vanaf het 2e t.e.m. het 5e jaar wordt de schadevergoeding maandelijks verminderd met 1 %.
 
• Vijf jaar nieuwwaardegarantie: Hier geldt de nieuwwaarderegeling gedurende de eerste vijf jaar, met een maximum van 125 % van het verzekerde bedrag. Vanaf het 5e t.e.m. het 7e jaar wordt een maandelijks afschrijvingspercentage van 2 % toegepast.
 
• Zeven jaar nieuwwaardegarantie: Tijdens de eerste zeven jaar wordt de nieuwwaarde tot 125 % van het verzekerde bedrag terugbetaald. Vanaf het 7e t.e.m. het 10e jaar wordt de nieuwwaarde afgeschreven met 2 % per maand.
 
• Twee jaar aankoopgarantie: Als je caravan tijdens de eerste twee jaar gestolen wordt of total loss is, betaalt de verzekeraar de aankoopwaarde terug.
 
Na afloop van de verschillende periodes waarin de nieuwwaarde- of aankoopgarantie geldt, wordt nog de dagwaarde van je caravan uitbetaald.
 
Belangrijkste aandachtspunten
Hieronder hebben we voor jou alvast de belangrijkste aandachtspunten van de caravanverzekering van WitGeld.nl samengevat:
 
• Onder beide keuzedekkingen is je inboedel automatisch meeverzekerd. De schade aan je inboedel wordt in principe vergoed op basis van soortgelijke voorwerpen van dezelfde kwaliteit. Als dit niet mogelijk is dan gebeurt de schaderegeling op basis van de nieuwwaarde ervan. Als de dagwaarde van je inboedel zakt onder de 40 % van de nieuwwaarde dan wordt de dagwaarde uitbetaald.
 
• Kostbare zaken worden vergoed tot maximaal 30 % van het verzekerde bedrag. Als je gekozen hebt voor de zeven jaar nieuwwaarderegeling bedraagt de maximale vergoeding voor kostbare zaken 50 % van het verzekerde bedrag.
 
• Voor zeilplanken en fietsen geldt een maximale vergoeding van € 250.
 
• Wanneer je je caravan af en toe verhuurt aan particulieren (niet bedrijfsmatige verhuur) kun je je verzekering ook uitbreiden tijdens deze periode, zij het met een premietoeslag van 50 % en een verhoging van het eigen risico met € 50.
 
• Ingeval van schade betaalt WitGeld.nl de volledige reparatiekosten, op voorwaarde dat je je caravan binnen het half jaar effectief laat herstellen. Zo niet, wordt de helft van de schadevergoeding betaald.
 
• Voor kleinere beschadigingen die het gebruik van je caravan niet in het gedrang brengen, gebeurt de schadevergoeding op basis van de door de expert vastgestelde waardevermindering.
 
• Het eigen risico wordt individueel op het polisblad bepaald. Voor hagelschade wordt een extra eigen risico van € 75 in rekening gebracht. Onder de zeven jaar nieuwwaardegarantie geldt geen eigen risico.
 
• In bepaalde gevallen geldt evenmin een eigen risico, namelijk bij schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, aansprakelijkheid, hulpverlening en diefstal (voor zover je caravan is uitgerust met een goedgekeurd wielslot).
 
Verzekering afsluiten en premie
De verzekeringspremie is onder andere afhankelijk van de gekozen verzekeringsformule en de waarde van je caravan en inboedel. Als je kiest voor een hoger eigen risico geniet je van een lagere premie.
 
Als de caravanverzekering van WitGeld.nl iets voor jou is dan kan je deze via onze handige vergelijker meteen online afsluiten. Bovendien kan je de verzekering ook zonder opzegtermijn beëindigen.
 
Schade melden en klantenservice
Aangezien WitGeld.nl een online verzekeraar is, kan je de meeste zaken die verband houden met je verzekeringspolis via de website regelen, zoals het inzien en wijzigen van gegevens.

De klantenservice van WitGeld.nl is in principe dan ook alleen bereikbaar per e-mail op info@witgeld.nl of via de online chat.
 
Om schade te melden, dien je in te loggen op je persoonlijke account op de website van WitGeld.nl. Als je nood hebt aan dringende hulpverlening in binnen- of buitenland dien je contact op te nemen met de Europeesche Hulplijn (SOS International) op het nummer + 31 20 651 57 77.

info@witgeld.nl