zlm.

Category

Over deze verzekeraar:

ZLM Verzekeringen is een regionale verzekeraar die zich specifiek richt op de inwoners van Brabant en Zeeland. Als onderlinge verzekeraar streeft zij geen winstoogmerk na waardoor de premies laag gehouden kunnen worden. Om haar klanten een zorgeloze vakantie te garanderen, biedt zij eveneens een aantrekkelijke caravanverzekering aan.
 
Verzekeringsvoorwaarden en –dekking
Als je je vervoersmiddel voor dagelijks gebruik hebt laten verzekeren bij ZLM kan je ook je caravan bij deze verzekeraar laten verzekeren. De algemene polisvoorwaarden van deze caravanverzekering vind je hier terug.
 
Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in alle Europese landen en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee. De verzekering voor een stacaravan geldt alleen in Nederland, België, Luxemburg en in Duitsland tot 100 km vanaf de Nederlandse grens.
 
Verzekerde risico’s
Met de caravanverzekering van ZLM is niet alleen je caravan, maar ook je inboedel en de voortent of aanbouw, automatisch verzekerd voor schade door onzekere gebeurtenissen.
 
Glasbraak in de aanbouw is alleen verzekerd voor schade door brand of storm.
 
Ook schade door eigen gebreken, materiaal- of constructiefouten zijn gedekt voor zover het gaat om een caravan niet ouder dan 5 jaar, waarvan je de eerste eigenaar bent. Zowel de gevolgschade, als de schade aan het onderdeel zelf, is verzekerd.
 
Extra vergoedingen
Bovenop het verzekerde bedrag komt ZLM Verzekeringen ook nog tussen in de regeling van de volgende zaken:
 
• Wanneer je caravan zo beschadigd is dat je niet meer verder kunt rijden, betaalt de verzekeraar de noodzakelijke kosten van redding, bewaking, voorlopige stalling en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur.
• De kosten van noodreparaties.
• Transportkosten vanuit het buitenland naar Nederland als je caravan of het trekkend motorrijtuig niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden.
• Als je caravan onbewoonbaar is, heb je recht op een vervangend vakantieverblijf ter waarde van € 125 per dag en maximaal € 1.250 per gebeurtenis.
• Ingeval van total loss worden de herplaatsingskosten van een identieke caravan op de oorspronkelijke staanplaats vergoed.
• Noodzakelijke kosten voor het opruimen van de verzekerde caravan.
• Kosten van invoer en vernietiging bij total loss in het buitenland.
 
Schaderegeling en eigen risico
Ingeval van gedeeltelijke beschadiging betaalt de verzekeraar de herstelkosten tot maximaal het verschil tussen de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis en de restantwaarde na de gebeurtenis.
 
Ingeval van diefstal of totaal verlies geniet je voor nieuwe caravans tijdens de eerste 60 maanden van een nieuwwaardegarantie:
 
• de eerste 36 maanden wordt de nieuwwaarde tot maximaal 115 % van de verzekerde som terugbetaald;
• tussen de 36 en 60 maanden wordt deze nieuwwaarde afgeschreven met een maandelijks afschrijvingspercentage van 1,5 %.
In alle andere gevallen, of wanneer deze nieuwwaardegarantie verstreken is, wordt uitgegaan van de dagwaarde.
 
Als beschadigde inboedel nog hersteld kan worden, vergoedt ZLM Verzekeringen de herstelkosten of de waardevermindering. Ingeval van totaal verlies wordt uitgegaan van de nieuwwaarde die nodig is om vergelijkbare spullen te kopen. Wanneer de dagwaarde lager is dan 40 % van de nieuwwaarde wordt de dagwaarde uitbetaald.
 
Bij schade aan beeld- en geluidsapparatuur bedraagt de vergoeding maximaal € 500. Voor schade of diefstal van cd’s is dit € 75.
 
Van de schadevergoedingen wordt een standaard eigen risico van € 135 per gebeurtenis in mindering gebracht. Als de schade optreedt tijdens de stalling van je caravan in het buitenland geldt een eigen risico van € 250.
 
Gratis verhaalsbijstand
Als er iemand anders aansprakelijk is voor de schade aan je caravan dan geniet je bij ZLM Verzekeringen van gratis verhaalsbijstand. De verzekeraar komt tussen in de kosten die nodig zijn om de schade op deze derden te verhalen. Voor schadebedragen lager dan € 675 heb je wel recht op bijstand, maar wordt geen juridische procedure gevoerd.
 
Verzekering afsluiten en premie
De premie wordt berekend aan de hand van de waarde van je caravan, het type caravan, het bouwjaar en de verzekerde bedragen. Als je meerdere verzekeringen afsluit bij ZLM Verzekeringen geniet je van een pakketkorting die kan oplopen tot 8 %. Niet onbelangrijk detail is dat je bij ZLM geen poliskosten betaalt.
 
Ben je als inwoner van Brabant of Zeeland geïnteresseerd in deze caravanverzekering, dan kan je deze na gebruik gemaakt te hebben van onze handige vergelijker, eenvoudig online afsluiten.
 
Schade melden en service
Omwille van het regionaal karakter kan deze verzekeraar haar klanten persoonlijk benaderen. De klantenservice van ZLM Verzekeringen

staat op uiteenlopende manieren klaar om al je vragen te beantwoorden:
 
• telefonisch op het nummer 0113 238 880;
• via e-mail op info@zlm.nl;
• via een verzekeringspersoon, van wie je de gegevens hier terugvindt;
• via het online contactformulier.
 
Als je na een schadegeval dringend hulp nodig hebt, kan je 24/7 telefonisch terecht op het nummer 0113 238 888. De aangifte van het schadegeval kan eveneens via dit telefoonnummer of online via het digitaal schadeformulier.

0113 238 880

info@zlm.nl